İSG Makaleleri

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD Raporu) Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD Raporu): İşyerlerinde; yanıcı...

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi  Temel Hijyen Eğitimi: Başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin...

Mesleki Eğitim

MESLEKİ EĞİTİM Mesleki Eğitim: Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi de, yeterli oranda ve kalitede...

Sivil Savunma Planı

Sivil Savunma Planı Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerden ve savaş durumunda kendinizi ve ailenizi nasıl...

TMGD

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı): Tehlikeli Malların...

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Danışmanlığı İş Hukuku Danışmanlığı: Yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatının, çalışanları...

İş Kanunu Cezaları

  4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2020 Yılı) Kanun Madde Ceza Madde Cezayı Gerektiren...