Türkiye’de 6331 Sayılı İSG Kanunu’nda İşveren ve OSGB Sorumlulukları

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan önemli bir yasal çerçeveye sahiptir. Bu çerçeve, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” tarafından oluşturulmuştur. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 6331 sayılı kanunu özetleyerek ve işveren sorumluluklarını ve OSGB hizmetinin önemini vurgulamak istiyoruz;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: Önemi ve Amaçları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla 20 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun önemli amaçları şunlardır:

1. Çalışanların Korunması: Kanun, çalışanların iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamayı amaçlar. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi esastır.

2. İş Kazalarını Azaltma: Kanun, iş kazalarını en aza indirmeyi hedefler. İşverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını teşvik eder.

3. Meslek Hastalıklarını Önleme: Çalışanların meslek hastalıklarına yakalanma riskini azaltmayı amaçlar. Meslek hastalıklarının erken teşhisi ve önlenmesi teşvik edilir.

4. Yasal Uyumluluk: Kanun, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gereksinimlere uyumlu olmalarını sağlar.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Kapsamı

6331 sayılı kanun, Türkiye’deki tüm iş yerlerini kapsar. Kanun, kamu ve özel sektördeki iş yerlerini aynı şekilde etkiler. Kanun, iş yerlerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir dizi düzenlemeyi içerir. Bu düzenlemeler arasında risk değerlendirmesi yapma, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları atanması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleme ve iş kazalarının kaydedilmesi gibi konular bulunur.

İşveren Sorumlulukları ve Görevleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere önemli sorumluluklar yükler. İşverenler, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşverenlerin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır ve işverenler bu kanunla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için yetkili OSGB’lerden hizmet alarak doğru çözüme kavuşulabilmektedirler.

1. Risk Değerlendirmesi: İşverenler, iş yerlerindeki riskleri değerlendirmeli ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak için önlemler almalıdır.

2. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Atama: İşverenler, çalışan sayısına bağlı olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı atanmasını sağlamalıdır.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: İşverenler, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermelidir.

4. İş Kazalarının Kaydedilmesi: İşverenler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydetmeli ve gerekli raporları yetkililere iletmelidir.

5. Yasal Uyumluluk: İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Kanunun gerektirdiği her türlü önlemi almalıdır.

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu: İşverenler, çalışanların temsilcileri ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmalıdır. Bu kurul, iş sağlığı ve güvenliği politikalarını belirlemek ve uygulamakla görevlidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye’deki iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan önemli bir yasal düzenlemeyi temsil eder. İşverenlerin, bu kanuna uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alması, çalışanlarını koruması ve iş kazalarını önlemesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, hem işverenlerin hem de çalışanların ortak sorumluluğudur ve bu kanun, her iki tarafın çıkarlarını korumayı amaçlar. Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB’ler ise nu kanunun uygulanmasında kilit roldedir.

Efor OSGB olarak; (İSGGM) tarafından yetkilendirilmiş OSGB olarak, İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını Önleyerek İşyerlerinizin Daha Sağlıklı ve Güvenli Olması İçin Çalışıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yükümlülüklerinizi Bizimle Yerine Getirin!
OSGB Hizmet teklifi almak için bize ulaşın!