Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası

Anasayfa » Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası

Efor İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Efor İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Efor İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

Sitemizde istenen kişisel bilgileriniz hizmetlerimizin sunulabilmesi, bilgilendirme, iletişim vb. durumlar için kayıt altında tutulmaktadır. Topladığımız kişisel bilgiler arasında adınız, e-posta adresiniz, telefonunuz, iş veya ev adresiniz ve şirketinizle ilgili bilgiler olabilir. Site, ziyaretleriniz hakkında, siteye erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişme tarihi ve saatiniz, sitede bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve sitemize doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler sitenin iyileştirilmesi, eğilimlerin analiz edilmesi ve sitenin yönetilmesi için kullanılır.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı

Sitede toplanan kişisel bilgiler, Sitenin işletilmesi ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır. Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz.

Ayrıca, size Efor İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. hizmetleri hakkında bilgileri SMS veya e-posta aracılığı ile gönderebiliriz. Araştırma amacıyla, site ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştiririz ve bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Efor İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti., kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız.

Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin talepleri aşağıda belirtilen yöntemler ile firmamıza iletebilirler. Bu durumda firmamız taleplerin içeriğine bağlı olarak en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak talebi sonuçlandıracaktır. Fakat işlemlerin bir maliyeti gerektirmesi durumunda, firma olarak KVKK’da belirtilen tarife ücreti uygulanacaktır.

Kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişiler yukarıda yer alan veri kullanım haklarını kullanmak için kimliklerini açıkça ispat etmelidirler. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiklerine yönelik açıklamalarını içeren talepleri;

www.eforosgb.com/v2 web adresinde yer alan iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirler. Talepler bir dilekçe ile belirtilmeli ve ıslak imzalı olarak kişiler şahsen elden Şirket adresine getirmelidirler.

Talebin yer aldığı dilekçede; Talebi yapanın isim, soy ismi, imzası yer almalıdır. Ayrıca T.C. kimlik numarası (T.C. vatandaşı değil ise pasaport numarası), ikamet veya iş adresi, e-mail, telefon numarası, faks numarası ve eğer talep edilirse ek belgelerin eklenmesi gerekmektedir.