İlkyardım Eğitimi-OED Eğitimi

Anasayfa » İlkyardım Eğitimi-OED Eğitimi
İlkyardım Eğitimi

İlkyardım ve OED Eğitimi ve Sertifikası

İlkyardım ve OED Eğitimi Serifikası: Kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar gibi bir çok durumda olay yerine acil yardım ambulansının gelebilmesi saatler alabilmektedir. Bu süre acil yardıma ihtiyacı olanlar için bazen çok olabilmektedir. Sağlık görevlileri gelinceye çevredeki kişilerin doğru ilk yardım uygulamaları ile insanların hayatı kurtarılabilir. Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım ve OED eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıl olup, 3 yılda bir güncelleme eğitimi yapılmalıdır.

 

İlkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan
 • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 çalışan
 • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 çalışan olarak “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

27 Ağustos 2020 tarihli ve 31226 sayılı resmi gazetede ilk yardım yönetmeliğinde değişikliğe göre; ilkyardımcılar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, 2 saat süreli OED eğitimi almaları ve uygulama sınavında başarılı olmaları halinde, OED kullanımı ve eğitim yetkileri mevcut belgelerine işlenir. Belge süresi dolduğunda sadece yenileme prosedürünün yapılması yeterli olur. OED eğitimini almazlar ise; 3. yılı dolan belge için doğrudan yenileme hakkı kaybedilir ve Kişi tekrar 2 günlük eğitim ve sınavda başarılı olma şartıyla yeniden Sağlık Bakanlığı onaylı olan ilkyardmcı belgesi almaya hak kazanabilir.

Diğer bir ifadeyle; ilkyardımcı belgesi olan herkes OED eğitimi alırlarsa belge yenilemesi yapabileceklerdir. Aksi takdirde 3. yıl sonunda mevcut belgeleri geçersiz hale geleceğinden; Yeniden 2 tam günlük ilkyardımcı eğitimi almaları, test ve uygulama sınavında başarı göstermeleri sonucunda sertifika alabileceklerdir.

OED Eğitiminin Amacı: Katılımcılara solunumu ve kalbi duran yetişkin, çocuk ve bebekte OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR (OED=AED) kullanabilecek ve temel yaşam desteği uygulayabilmeleridir.

OED Nedir? OED, ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan pedler (elektrotlar) vasıtası ile kalbe şok verilmesini sağlayan hafif, kullanımı kolay ve taşınabilir bir cihazdır. Bu cihazlar OED kullanımını kapsayan ilk yardım eğitimi almış herkes tarafından kullanılabilir. Daha fazla insanın hayatta kalmasını sağlayacağından dolayı önemlidir. Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir.  Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilkyardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilkyardım hayat kurtarır.

İlkyardım uygulamaları nasıl  yapılır?

Temelde 3 aşamada ilkyardım uygulamalarını inceleyebiliriz; Koruma, bildirme ve kurtarma. Öncelik tabii ki iş güvenliğinin de esası olan risklerin önüne geçilip gerekli önlemlerin alınmasıdır. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını engellemek veya kazanın sebebiyet vereceği başka kötü bir durumun oluşmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Kaza olur olmaz en hızlı şekilde olaya profesyonel müdahale katkısında bulunabilecek kurumlara haber verilmelidir. Türkiye’de 112 aracılığı ile bu gerekli hizmet verilmektedir. Daha sonra yaralı kişiye yapılacak müdahale ilkyardım bilgisi buluna kişi tarafından soğukkanlılıkla uygulanmalıdır.

İlkyardım Eğitimlerinin İçerikleri

Zorunlu olarak ilk yardım sertifikası almak için gidilen kurslarda verilen eğitimler genel ilkyardım bilgileri ile başlar. Hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı öğretilir. Öncelik yaşamın devamını sağlamak olduğu için temel yaşam desteği uygulaması hakkında bilgi verilir. Kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma, sıcak çarpmaları, kırıklar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, boğulmalar, yüzde herhangi bir organa cisim kaçması, hastanın veya yaralının taşınması eğitimde verilen konulardır. İlkyardım eğitimi alan kişi teorik kısmı sindirdikten sonra uygulama eğitimine geçilir. Teorik olarak anlatılan tüm durumlar CPR mankenleri üzerinde tekrarlanır. OED Eğitimi yapılır. Teorik bilgiye hâkim olmak yeterli değildir. Fiziksel müdahale yapılması gereken durumlarda hasta veya yaralıya yapılacak müdahalenin doğru şekilde, doğru yere, sakin bir şekilde yapılması gerekmektedir.

İlkyardımcı Mevzuatı

 • İlkyardım Yönetmeliği

Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

 • 6331 Sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmek üzere, aykırılığın devam ettiği her ay için; 1301.TL- 3905.TLidari para cezası verilir.

 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
MADDE 11 – (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

İlkyardım OED eğitimi için İstanbul ili sınırlarında hizmetinize hazırız.

Efor OSGB İstanbul; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır.  Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz EMİN ELLERDE!

  Hizmet Talep Formu

  ŞİMDİ ARAYIN
  +90 (212) 211 4 211