İş Güvenliği Cezaları

Anasayfa » İş Güvenliği Cezaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırı Davranan İşverenlere Uygulanacak İdari Yaptırımlar

İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesini hedefleyen bir multi disipliner bilim dalıdır. İşverenler ya da çalışanlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması istenmeyen pek çok sonucu beraberinde getirmektedir. İşverenler, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle idari yaptırımlara maruz kalmaktadırlar. İdari yaptırımların amacı, hukuk düzeninin sağlanmasıdır.
Hem işverenlerin hem de çalışanların bu kapsamda uymaları gereken kurallar bütünü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındadır. Mevzuat; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerden olluşmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı en kutsal değer olan insan hayatını korumak için oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Bu kurallara aykırı davranan işverenlere hukuki ve cezai yaptırımların uygulanmaktadır. Bu idari yaptırımların başında idari para cezası gelmektedir. İşverenlere uygulanan idari para cezasından başka işin durdurulması ile kamu ihalesinden yasaklama da işyerinde iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan diğer idari yaptırım türlerindendir. İşin durdurulması idari bir yaptırım olduğu için diğer tüm idari yaptırımlar gibi orantılılık ilkesine uyumlu olmalıdır. İşyerindeki tehlike işin kısmen durdurulması ile önlenebiliyorsa, işin tamamen durdurulması yoluna gidilmez.
ÇSGB müfettişleri, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırı davranılması halinde müdahale etmekte, resmi denetim ve ceza yaptırımları ile kanunun gereğinin yapılarak çalışılmasını sağlamaktadır.
Efor OSGB olarak tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz ile, işverenlerin ve çalışanların, İSG Mevzuatına uygun çalışmasını sağlayarak, maddi ve manevi risklerden korunmalarını sağlamaktayız.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU PARA CEZALARI