Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) İşverenlere 10 Faydası

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Maliyeti

OSGB’ler, işverenlere ve çalışanlara birçok fayda sunan önemli bir kurumdur. İşverenlerin İSG maliyetlerini azaltmak, işyerinde güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak ve İSG farkındalığını artırmak için OSGB’lerden yararlanmaları önemlidir. Bu makalemizde OSGB’lerin işverenlere 10 faydası üzerinde durulmaktadır.

Maddelerle OSGB’lerin İşverenlere 10 Faydası

1. Maliyet Avantajı:

 • OSGB’ler, işverenlerin İSG uzmanlarını ve işyeri hekimlerini tam zamanlı istihdam etme ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • İşletme giderinden indirilebilir faturalı hizmet almak, işverenlerin İSG maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
 • OSGB’ler, işverenlere İSG hizmetlerini daha uygun fiyatlarla sunar.
 • OSGB’ler, işverenlerin İSG ile ilgili yasal yaptırımlardan korunmasına yardımcı olur.

2. Uzmanlık:

 • OSGB’ler, işverenlere İSG konusunda uzman bir ekip tarafından hizmet sunar.
 • Bu ekip, işyerinin risk değerlendirmesini yapar ve gerekli İSG tedbirlerini belirler.
 • OSGB’ler, işverenlere İSG mevzuatına uyması için danışmanlık hizmeti verir.
 • OSGB’ler, işyerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli eğitimleri verir.

3. Zaman Kazanımı:

 • OSGB’ler, işverenlerin İSG ile ilgili tüm işlemleri takip eder ve gerekli belgeleri hazırlar.
 • Bu da, işverenlerin zamandan tasarruf etmesine ve işlerine daha fazla odaklanmasına yardımcı olur.
 • OSGB’ler, işverenlerin resmi kurumlarla olan ilişkilerini kolaylaştırır.
 • OSGB’ler, işverenlerin İSG ile ilgili zaman alıcı bürokratik işlemlerden kurtulmasını sağlar.

4. Esneklik:

 • OSGB’ler, işverenlerin ihtiyaç duyduğu İSG hizmetlerini esnek bir şekilde sunar.
 • İşverenler, ihtiyaç duydukları hizmetleri ve hizmetlerin sıklığını seçebilirler.
 • OSGB’ler, işverenlerin değişen ihtiyaçlarına göre hizmetlerini uyarlayabilirler.
 • OSGB’ler, 7/24 hizmet verebilecek şekilde organize olabilirler.
 • Çalışanlara Faydaları:

5. Güvenli Çalışma Ortamı:

 • OSGB’ler, işyerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunur.
 • Bu da, çalışanların kaza ve meslek hastalıklarına maruz kalma riskini azaltır.
 • OSGB’ler, işyerinde kaza ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırır ve önleyici tedbirler alır.
 • OSGB’ler, işyerinde acil durum planı hazırlar ve tatbikatlar düzenler.

6. Sağlıklı Çalışma Ortamı:

 • OSGB’ler, işyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunur.
 • Bu da, çalışanların genel sağlık ve refahını iyileştirir.
 • OSGB’ler, işyerinde ergonomik düzenlemeler yapar ve çalışanlara sağlıklı çalışma koşulları sağlar.
 • OSGB’ler, çalışanlara sağlık taramaları ve eğitimleri düzenler.

7. Bilgi ve Eğitim:

 • OSGB’ler, çalışanlara İSG konusunda bilgi ve eğitim verir.
 • Bu da, çalışanların İSG bilincinin artmasına ve kazaları önleme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
 • OSGB’ler, çalışanlara İSG mevzuatı, risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve acil durum prosedürleri gibi konularda eğitim verir.
 • OSGB’ler, çalışanlara İSG ile ilgili güncel bilgileri ve gelişmeleri sunar.

8. Farkındalık:

 • OSGB’ler, işyerinde İSG farkındalığının artmasına katkıda bulunur.
 • Bu da, işyerinde daha güvenli bir kültür oluşmasına yardımcı olur.
 • OSGB’ler, işyerinde İSG afişleri, broşürler ve sloganlar kullanarak farkındalık yaratır.
 • OSGB’ler, çalışanların İSG’ye katılımını teşvik eder.

9. Motivasyon:

 • OSGB’ler, çalışanların işlerine daha motive olmalarına yardımcı olur.
 • Çalışanlar, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalıştıklarında, işlerine daha fazla bağlı olurlar ve daha yüksek performans gösterirler.
 • OSGB’ler, çalışanların işyerine bağlılığını ve motivasyonunu artırır.
 • OSGB’ler, çalışanların iş tatminini artırır.

10. Resmi Yetkili Kuruluştan Hizmet Alma Güveni:

OSGB’ler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (ÇSGB) bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden (İSGGM) yetki alarak hizmet verirler. İSG Hizmetleri yönetmeliğine uygun bir işletme yapısında olmaları kontrol edilerek yetkilendşrme yapılır ve periyodik olarak denetlenerek standartların korunması sağlanır.

Efor OSGB; İSG Kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne; İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını Önleyerek İşyerlerinizin Daha Sağlıklı ve Güvenli Olması İçin Çalışıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yükümlülüklerinizi Bizimle Yerine Getirin!

Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz EMİN ELLERDE!

OSGB Hizmet teklifi almak için bize ulaşın!