İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Tüm Çalışanları Kapsıyor

 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Yükümlülüğü Tüm Çalışanları Kapsıyor!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ; Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin tamamı ile az tehlikeli sınıftaki işletmelerde 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için İSG-Katip sistemi üzerinden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu getirmiştir. 50 ‘den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 2024 yılına ertelenmiştir. Ancak bunun dışında kalan tüm ISG mevzuatından sorumluluk 2013 yılından beri devam etmektedir.

Aşağıda tüm işletmeler için yasal zorunluluk olan asgari İSG yükümlülükleri listelenmiştir;

 1. İşyeri için İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 2. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
 3. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
 4. COVID-19 Pandemisine yönelik çalışanları bilinçlendirme eğitimi, prosedür, talimatların oluşturulması, kişisel koruyucu donanımların temini uyarı levhalarının asılması vb koruyucu tedbirler.
 5.  Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması.
 6. Koruyucu donanım ve ekipmanların  (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı
 7. Personel görev tanımlarının, İSG Talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
 8. İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği uyarı işaretlerinin belirlenmesi
 9. İşe giriş sağlık raporu
 10. İşyeri ortam ölçümleri ve işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri….

İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi afetlerde, işçi-işveren davalarında mahkemelerde, işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır. İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır.

İSG Tehlike Sınıfınızı Nasıl Öğrenirsiniz?

 • Az Tehlikeli Sınıflar; Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…), Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar,  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…
 • Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya imalathaneleri gibi fabrikalar vb
 • Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler vb

 

Efor OSGB Ekibi olarak; İş sağlığı ve güvenliğini uyulacak kanuni bir mecburiyetten ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan,  kaliteyi ve verimliliği artıran 1’e 2 kazandıran YATIRIM olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 engellenebilmektedir. İSG Kültürü işyerinde, evde, sokakta yani hayatın her alanında önem taşımaktadır.

Ülkemizde iş kazaları sonucunda hayatını kaybeden sayısına bakıldığında oranın çok yüksek olduğu ve bu kayıpları azaltmanın yolu da, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmasına bağlıdır. Ülkemiz GSMH bütçesinin  %5 ‘inden fazlası iş kazası ve meslek hastalığı maliyetlerine harcanmaktadır. AB ortalaması %1,5 oranında olduğu göz önüne alındığında, bu alana yapılacak harcamalar kazancı yüksek yatırımlar olarak görülmelidir. Ayrıca kurtarılan hayatlarla kazanılanların karşılığı ekonomik değerlerle ölçülemez.

2013 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, toplumda tahsis edilebilmesi için masanın tüm ayaklarının sağlam duruş sergilemesi gerekmektedir; En başta Hükumetimiz ve Çalışma Bakanlığı olmak üzere iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, OSGB Firmaları, işverenler ve tabi ki çalışanlar…

Konuyla ilgili olarak Efor OSGB Genel Müdürü Savaş GÜMÜŞ: “Kanuni bir zorunluluk ve cezai müeyyidesi olmazsa Türkiye’de çok az sayıda  firma iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli özeni gösterecek vizyona sahiptir. Bu nedenle Çalışma Bakanlığı’nın İSG mevzuatının uygulanmasının denetlenmesi hususunda üzerine düşeni yapması hayati önem taşımaktadır. İLO da bu konuda en başarısız ülkelerden birisi olmaktan kurtulmalıyız. 50 çalışan altı az tehlikeli firmalarda 2024 yılına erteleme yapılmıştı, umarız 2024 yılı İSG Kanununun tam olarak uygulamaya alındığı bir yıl olur” dedi.

Unutmayalım! KAZALAR TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALINARAK ÖNLENİR. ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR.

Efor OSGB İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliğiniz Bizimle Emin Ellerde!…