Türkiye’de OSGB Hizmetleri ile ilgili Genel Değerlendirme

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri – OSGB’ler Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması için önemli bir rol oynamaktadır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması amacıyla iş yerlerinde Çalışma Bakanlığından yetkili OSGB hizmeti firmalarının etkin bir şekilde çalışması çok önemlidir.

 

 • Çalışma Bakanlığı’ndan Yetkilş Kuruluşlar: Türkiye’de belirli büyüklükteki işletmeler, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamak ve denetlemek amacıyla OSGB ile hizmet sözleşmesi yapmak zorundadır. İşyeri çalışan sayısı, tehlikeli iş sınıfı, ve risk durumuna göre OSGB kurma yükümlülüğü değişebilir. Çalışma Bakanlığı bu hizmeti İSG-Katip web portalı üzerinden takip ve izleme yapmaktadır.

 

 • İSG Uzmanları ve İşyeri Hekimlerii: OSGB’ler, iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinden oluşur. İSG uzmanları, iş yerlerinde riskleri analiz eder, önlemler önerir ve çalışanları eğitir. Sağlık personeli ise iş kazaları ve sağlık sorunları durumunda müdahale eder.

 

 • Denetim ve Eğitim: OSGB’ler, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin uygun şekilde uygulanmasını sağlar. Ayrıca çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verirler.

 

 • Risk Değerlendirmesi: OSGB’ler, iş yerlerinde risk değerlendirmesi yaparak potansiyel tehlikeleri tanımlar ve bu tehlikeleri minimize etmek için önlemler önerirler.

 

 • Raporlama ve Dokümantasyon: OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olayları raporlarlar ve işverenlere gerekli dokümantasyonu sağlarlar. Bu raporlar, iş kazaları, meslek hastalıkları ve diğer olaylar hakkında bilgi içerir.

 

 • Denetim ve Cezalar: OSGB’lerin faaliyetleri denetlenir ve iş yerlerinin İSG düzenlemelerine uygunluğu incelenir. Uygunsuzluk durumunda işverenlere cezai yaptırımlar uygulanabilir.

 

 • İSG Kültürü Oluşturma: OSGB’ler, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve çalışanların bu konuda bilinçlenmesini teşvik etmeyi amaçlarlar.

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB’ler), iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynarlar ve bu önem çeşitli açılardan değerlendirilebilir:

 

 1. Profesyonellik ve Uzmanlık: OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşur ve bu uzmanlar iş yerlerindeki potansiyel riskleri analiz ederler. İSG uzmanları, iş yerlerindeki tehlikeleri tanımlar, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri önerir ve bu önlemlerin uygulanmasını denetler. Bu uzmanlık, iş yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmasına yardımcı olur.

 

 1. Risk Değerlendirmesi ve Önlemler: OSGB’ler, iş yerlerindeki riskleri belirlemek için detaylı analizler yaparlar. Bu analizler, işverenlere hangi alanlarda iyileştirmeler yapmaları gerektiği konusunda rehberlik eder. Önerilen önlemler, çalışanların daha güvenli bir şekilde işlerini yapmalarını sağlar ve iş kazalarını azaltır.

 

 1. Eğitim ve Bilinçlendirme: OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini organize eder ve çalışanlara bu konuda bilinç kazandırır. Bilinçli çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına daha fazla uyarlar ve risklere karşı daha dikkatli olurlar.

 

 1. Denetim ve Uygulama: OSGB’ler, iş yerlerinde İSG düzenlemelerine uyumun sağlanmasını denetlerler. Bu sayede iş yerleri, yasal düzenlemelere ve standartlara uygun hale gelir. İSG düzenlemelerine uymayan iş yerleri hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yardımcı olurlar.

 

 1. Dokümantasyon ve Raporlama: OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olayları ve önlemleri belgelerler. Bu dokümantasyon, iş yerlerinin geçmiş performansını izlemeye ve gelecekteki geliştirmeler için referans oluşturmaya yardımcı olur.

 

 1. İSG Kültürünün Oluşturulması: OSGB’ler, iş yerlerinde İSG kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunurlar. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması, çalışanların daha fazla sorumluluk taşımasına ve güvenli çalışma alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olur.

 

Sonuç olarak, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB’ler), iş sağlığı ve güvenliği standartlarının ve uygulamalarının iş yerlerinde daha iyi bir şekilde uygulanmasına yardımcı olurlar. Bu birimler, iş kazalarını azaltarak çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için kritik bir rol oynarlar. İşverenler ve çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinçlenmeyi artırır ve iş yerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

 

Efor OSGB olarak; İSG Kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yetkili OSGB olarak hizmet vermekteyiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yükümlülüklerinizi Bizimle Yerine Getirin!

Doğru tercih –  Efor OSGB

 

OSGB Hizmet teklifi almak için bize ulaşın!