Türkiye’de İSG Kurumları

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumları

Türkiye’de İSG Kurumları – Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çeşitli düzeyde faaliyetleri bulunan çok sayıdaki kurum ve kuruluş beş başlık altında toplanabilir.
• Yasal düzenleme ve denetleme fonksiyonu icra edenler,
• Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini yürütenler,
• Bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları yapanlar,
• Veri toplama ve değerlendirme faaliyetinde bulunanlar,
• İSG uygulamalarını yaygınlaştıran ve destekleyenler

Yasal Düzenleme ve Denetleme

Türkiye’de yasal düzenleme ve denetleme ile ilgili kurumlar şunlardır:

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) / İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM)
• İş Teftiş Kurulu (İTK)
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

• Sağlık Bakanlığı (SB)

• Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
• Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

• Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
• Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB)

• Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

• İçişleri Bakanlığı

• Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
• Belediyelerin İtfaiye Teşkilatları
• Emniyet Genel Müdürlüğü / Trafik Hizmetleri Başkanlığı
• Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
• Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
• Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

Sağlık

Türkiye’de sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini yürüten kurumlar şunlardır:
• Sağlık Bakanlığı Hastaneleri / Meslek Hastalıkları Hastaneleri
• Diğer Sağlık Birimleri (Üniversiteler, Millî Savunma Bakanlığı, diğer kamu kuruluşları, özel hastaneler ve laboratuvarlar)
• Sigorta Kurum ve Kuruluşları

Bilimsel Araştırma ve Eğitim

Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar şunlardır:
• Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)
• Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
• Üniversitelerin İSG Merkezleri, Enstitüleri ve İSG Bölümleri
• Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGSAM)
• Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü
• İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM)
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
• Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
• Millî Prodüktivite Merkezi (MPM)
• Türk Tabipler Birliği (TTB)
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Veri Toplama ve Değerlendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında veri toplama ve değerlendirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar:

• Türkiye İstatistik Kurumu
• ÇSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu
• Sağlık BakanlığıİSG Uygulamalarının Gelişimine Destek Olan Kuruluşlar

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının gelişimine destekte bulunan kurum ve kuruluşlar:

• İşveren Kuruluşları
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
• Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (TİSK)

• İşçi Sendikaları Konfederasyonları

• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (TÜRK-İŞ)
• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (HAK-İŞ)
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (DİSK)

• Memur Sendikaları Konfederasyonları

• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar (T. KAMU-SEN)
• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar (KESK)
• Memur Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar (MEMUR-SEN)

• Meslek Örgütleri

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
• Türk Tabipleri Birliği (TTB)

• Vakıflar ve Dernekler

• Türk Ergonomi Derneği
• MESS Eğitim Vakfı
• Fişek Enstitüsü
• Türkiye Müfettişler Uzmanlar ve Denetim Elemanları Vakfı (TUDEV)
• İş Müfettişleri Derneği
• Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD)• Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı (MESKA)
• Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)
• İş Güvenliği İş Adamları Derneği (İSGİAD)
• Personel Yönetim Derneği (PERYÖN)
• Türk Hemşireler Derneği
• İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı (İNİŞEV)
• Türk Tekstil Vakfı
• İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEMDER)

• Danışmanlık ve Eğitim Firmaları

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, kar amaçlı olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlar.

• Sağlık ve Güvenlik Birimleri

• İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri
• Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.