Türkiye’de İSG ve OSGB Hizmetleri Durum Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili olarak, hem hükümetin hem de işverenlerin daha fazla çaba sarf etmesi ve denetimlerin artırılması gerektiği genel bir görüş olarak kabul edilmektedir. İş kazalarının azaltılması ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, bu alandaki önemli hedefler arasındadır. Ancak, bu konuda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gereklidir. Öncelikle bu İSG alana yapılan harcamaları boşa bir gider olarak değil geri dönüşü yüksek bir yatırım olarak görülmesi gerekmektedir. Aşağıda yedi başlıkta Türkiye’de iş sağlığı güvenliği ile OSGB Hizmeti ile ilgili olarak genel değerlendirme yapılmıştır.

1.  Mevzuat ve Düzenlemeler:

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, 2012 yılında kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanun, Bakanlıkça yetkilendirilen Ortak sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini artırmayı ve iş kazalarını azaltmayı hedeflemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde düzenler ve işverenlere belirli yükümlülükler getirir.

2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları:

Türkiye, iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından riskli bir ülkedir. Özellikle inşaat, madencilik, sanayi ve tarım sektörlerinde iş kazaları sıkça görülür.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği, eğitim eksikliği ve denetim zayıflığı iş kazalarının artmasına neden olabilir.

3. İSG Uygulamaları:

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda farkındalık artmıştır, ancak uygulamalarda bazı zorluklar yaşanmaktadır.

İş yerlerinin İSG uzmanları ve iş sağlığı ve güvenliği komiteleri oluşturması gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve seminerleri düzenlenmektedir.

4. Denetim ve Ceza Politikası:

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yetersiz olduğu eleştirileri bulunmaktadır.

İş kazaları sonucu ölüm veya yaralanmalar meydana geldiğinde, işverenlere ciddi cezalar verilmesine rağmen, bu tür cezaların caydırıcı olup olmadığı tartışmalıdır.

5. İSG Kültürü ve Bilinçlenme:

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve çalışanların bu konuda bilinçlenmesi önemlidir.

İşçilerin hakları ve iş sağlığı konularında daha fazla bilinçlenmeleri için çeşitli eğitim programları ve kampanyalar düzenlenmektedir.

6. Sektörel Farklılıklar:

İSG uygulamaları sektörel farklılıklar gösterebilir. Özellikle büyük inşaat projeleri ve sanayi işletmeleri, İSG konularına daha fazla odaklanmıştır.

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, hem hükümetin hem de işverenlerin daha fazla çaba sarf etmesi ve denetimlerin artırılması gerektiği genel bir görüş olarak kabul edilmektedir. İş kazalarının azaltılması ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, bu alandaki önemli hedefler arasındadır. Ancak, bu konuda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekebilir.

7. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmetleri 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), iş sağlığı ve güvenliği konularında Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin veya işverenlerin hizmet alabileceği resmi yetkili özel kuruluşlardır. OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmasını sağlayarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini amaçlar. 

Efor OSGB olarak; İSG Kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yetkili OSGB olarak hizmet vermekteyiz.

Doğru tercih –  Efor OSGB

OSGB Hizmet teklifi almak için bize ulaşın!