TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi

Covid-19 Sonrası işyerlerinde kontrollü normalleşme döneminde “İş Sağlığı ve Güvenliği” KIRMIZI ÇİZGİ olarak belirlenmiştir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan“Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” standartlarını karşılayabilen sanayi firmalarına “TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” verilecektir. Efor OSGB Ekibi olarak söz konusu belgenin alımında danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

Yaşanılan pandemi ile mücadele döneminde üretimde devamlılığın sağlanması çalışılırken “Güven” duygusu tüm ticari faaliyetlerin  merkezine yerleşmiştir. Bu belge ile; Sanayi firmalarında İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ mevzuatına uygun çalışılmasıyla;  hijyenik, sağlıklı ve güvenilir üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.

TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” Nasıl ve Nereden Alınabilir?

Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” işletmelerde Koronavirüs ile mücadele için yapılması gereken; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni yönetimi gibi OSGB hizmetlerini kapsamaktadır. Kılavuzda yer alan İSG tedbirlerine uyulması halinde salgınla mücadelede dayanıklılık artacak ve Covid-19 sonrası dönemde işletmelerin rekabet gücü artacaktır.

Sanayi işletmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra TSE ‘ye başvurarak denetim talep etmekteyiz, denetim sonucunda standarda uygun bulunmamız halinde, uluslararası kalite belgesi statüsünde olan “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” alabilmekteyiz.

TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” Almanın Şartları Nelerdir?

TSE tarafından hazırlanan 50 Sayfalık “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” , sanayi kuruluşlarında esas olarak damlacık veya temas yoluyla bulaşan COVID-19’a yönelik; çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri, bakım personelini vb. korumaya ve korunmaya yönelik hijyen ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini içermektedir. 17 Sayfalık TSE‘nin hazırladığı kuruluş ön değerlendirme soru listesine verilecek cevaplara ek olarak; Aşağıda bazı başlıkları verilen çalışmalar, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, tabi olduğu mevzuat, çalışan sayısı, yapısı, operasyonel faaliyetleri vb. hususlar gözönüne alınarak hazırlamaktayız.

  • COVID-19’a karşı bir Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı
  • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları
  • Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları
  • Hijyen, Enfeksiyon önleme ve Kontrol faaliyetleri ile ilgili Prosedürler

“Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” alınması kapsamında yapılması gereken çalışmalarla ilgili danışmanlık hizmetlerini  Efor OSGB’nin tecrübeli ve uzman ekibinden alarak, hızla ve güvenle sonuca ulaşabilirsiniz.

Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!