Terörizm Şüpheli Zarf ve Paketler ve Korunma Yöntemleri

Patlamadan Korunma Dokümanı

Terörizmin Hedefleri ve Eylemlerde Kullanılan Kimyasal Maddeler

Terörizm Şüpheli Zarf ve Paketler ve Korunma Yöntemleri | Terör ya da terörizm, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere; resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü  şiddet içeren yolun kullanımıdır. Terör uygulayan organize gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise terörist denir. Yüzyıllardır süregelen savaşlar, göçler ve felaketler sebebiyle insanoğlu büyük kayıplar vermiştir. Tarihte ilk terörizm yapılanma örneği, İsmâilî Devleti’nin merkezi durumunda olan ve sarp dağların tepesine yer alan Alamut Kalesi’dir. İddialara göre burası Hasan Sabbah’ın fedailerine sahte bir cennet vaad ederek kendi Haşhaşilik öğretisini yaydığı mekândır. Öğretisini yaymak için fedailerine cennetin anahtarlarını elinde bulundurduğuna inandırmış ve bu sayede suikastçılar yetiştirmiştir. Dünya üzerinde suikast kavramının ilk ortaya atıldığı yerdir. Zamanın Batılı tarihçilerinin verdiği bilgilere göre; Hasan bin Sabbah fedailerinin kendilerini feda edecek kadar davaya bağlı olmalarını anlamlandıramamış ve siyasi suikastları yerine getirmesi için haşhaşın uyuşturucu etkisini kullanıldığını öne sürmüşlerdir. Günümüzde birçok siyasi, etnik, mezhep, din ve hükümetler arası terörizm  şiddetli bir  şekilde görülmektedir. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada terör olaylarını sıkça yaşamaktayız.

Terörizmin ana hedefleri

 1. Halkı veya hedef bir topluluğu korkutmak, dehşete düşürmek
 2. Yerleşik otoriteyi tahrip etmek. Onun, terörist ile masum kitle arasında ayırım yapmadan baskı yöntemlerine başvurmasını sağlamak
 3. Otoriteye veya düzene karşı olan güçleri harekete geçirmek.
 4. Yerleşik otoritenin güçlerini ve kurumlarını etkisizleştirmek, işlemez kılmak
 5. Kamuoyunu olumlu (kendi lehinde) veya olumsuz (düzene karşı) yönde etkilemek, yönlendirmek
 6. Siyasal güç odaklarını ele geçirmek veya var olan yönetimi devirmek.
 7. Sempatizan ve taraftarlarına güçlü olduğunu göstermek
 8. Hükûmetleri çıkmaza sokarak, kaos ortamından faydalanarak siyasi ve illegal isteklerinin yerine getirilmesi için baskı oluşturmak.

Günümüzde sıkça görülen terör olayları; silahsız propaganda eylemleri, silahlı eylemler, bombalama eylemleri, intihar eylemleri,  şüpheli zarf ve paketler şeklindedir. Uzun yıllardır terörizmle mücadele eden bir toplum olarak günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz bazı terör olaylarında dikkatli ve bilinçli olmak hem kendimizin, hem yakınlarımızın hem de insanların hayatlarını kurtaracaktır.

Birey olarak dikkat etmemiz gerekenler ise bilinçli ya da bilinçsiz olarak yardıma koşan insanların ikinci bir bombayla karşı karşıya kalma riskidir. Burada ikinci bir bombayla kayıpların daha çok olması hedeflenmiştir. Bu olayda şans eseri üçüncü bomba tespit edilmiş  ve etkisiz hâle getirilmiştir. Bizler bu tür olaylarda soğukkanlı olup yetkisiz ve bilgisiz kişilerin olay bölgesine girmemesine dikkat etmeliyiz. İkincil hatta üçüncü bir patlamanınolayın cereyan edebileceğini düşünerek olay bölgesinden insanları uzaklaştırmalıyız. Bir başka örnekte ise yine ‘2003 İstanbul Patlamaları’ olarak da adlandırılan olayda dış  kaynaklı ve toplumu bölmeye ve gruplaşmaya yönelten aynı zamanda terör örgütünün kendi gücünü göstermeye yönelik büyük bir terör eylemidir. Yine ülkemizde sıkça görülmekte olan fakat medyada fazla yer almayan  şüpheli zarf(şarbonlu mektuplar) olayları sıkça meydana gelmektedir. Öncelikli olarak bu zarflar normallerinden daha ağır olurlar. Yazılar, üzerindeki adres bilgileri belli bir yöne kaymış  olabilirler.

Bomba düzenekli zarflarda kablo, metal parçalar, yağ lekeleri gibi  şüphe uyandırıcı özellikler taşırlar. Bu tür olaylarla karşılaşılınca sakin olunmalı ilgili kurumlar zamanında bilgilendirilmelidir. Eğer kazayla dokunulmuşsa o kişilerin başka personelle yâda teçhizatla temas etmemesi sağlanır, ilgili birimlere olay hakkında kapsamlı bilgi verilir.

NOT: Bazı biyolojik harp ajanlarının ani etkileri gözükmeyip kuluçkalama süresi uzun olabileceğinden bu konuda hassasiyet gösterilip yetkili kişikurumlardan bilgi gizlenmemelidir.

Terörist Eylemlerde Kullanılan Kimyasal Maddeler (KBRN)

 • Öldürmek
 • Yaralamak
 • İnsanları etkisiz hale getirmek
 • Bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kontamine etmek ve yok etmek
 • Ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek
 • Kaosa ve paniğe neden olmak

KBRN Tehlikelerine Karşı Korunmak İçin

 1. Siren, ikaz ve alarm işaretlerini öğrenmeli ve uygulanmalıdır.
 2. Personel eğitilmelidir
 3. Güvenlik personeli NBC malzeme ve teçhizatı ile teçhiz edilmelidir
 4. Toplu korunma planlaması yapılmalıdır
 5. Sığınakların çalışabilirliği denenmelidir
 6. Toplu korunma sığınağı olmayan yerlerde, PVC sistemli   (Contalı) kapı ve pencereler tercih edilmelidir
 7. Contalı kapı ve pencere sistemi olmadığı yerlerde kapı ve pencerelerin sızdırmazlığı sağlanmalıdır
 8. Tesislere girişte personel üzerinde NBC kirliliği araştırılmalıdır
 9. Paket ve mektuplar yüksek dozajda ultraviyole ışınlarından geçirilmelidir. (Mikroorganizma ve sporların öldürülmesi için).

Afet acil durumlarda KBRN olayları toplumlarda geniş  ve uzun süreli tahribatlara neden olmaktadır. Yaşanılması muhtemel risklere karşı gerekli önlemleri almak yasal bir zorunluluk olmakla birlikte bireylerin de bu konuda gerekli bilgileri alması ki burada sizlerin almış  olduğunuz/edinmiş  olduğunuz bilgilerle birlikte bir sorumluluk almış  bulunmaktasınız. Toplumların afet ve acil durumlar karşısında dirençli olması için gerekli bilgi donanımlara sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bilgiyle birlikte bazı soruların sorulması ve bu sorulara cevaplar bularak toplumu yönlendirmemiz gerekir. Bu sorulara örnek verirsek:

 1. Bina yeterli derece de sağlam mı?
 2. Neden bitişik nizam bina?
 3. Okulumun toplanma alanı neresi?
 4. Geçici barınma nasıl sağlanacak?
 5. Binanın sığınağı neresi ve korunmak için gerekli donanımlara sahip mi?
 6. Okulumuzda bir yangın olursa görevliler yeterince bilgili ve donamlı mı?
 7. Acil durumlarda nasıl haberleşeceğiz?
 8. Bir arkadaşımız yararlanırsa kim nasıl tıbbı yardımda bulunacak?

Tüm bilgiler ve öğretilerin uygulanmasında acaba sadece eleştiri mi yapacağız yoksa bu konuda yasal dayanakları da ortaya koyarak eksik ve yanlışlıkların düzelmesi için sorumluluklarımızı yerinde getirtmek ve takip mi edeceğiz. Tüm bireyler kendisi ve sevdiklerinin gelişim ve ilerlemesi için bir çok eğitim alma, çalışma ve fedakârlıklar içerisine girer, hatta bazen sevdiklerimiz için hayatımızı riske atabiliriz. Afet acil durum çalışanları ve gönüllüleri olarak hiç tanımadığı insanlar için hayatını riske atan; sağlık personelleri, insanı yardım görevlileri, itfaiye ve sivil savunma arama kurtarma birlikleri personel ve tüm gönüllüleri vardır.

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.