TCDD Çalışanlarına Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Verildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Efor OSGB’yi Tercih Etti

TCDD Çalışanlarına Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi!

Ölümlü iş kazalarının önemli bir bölümü “yüksekten düşme” nedeniyle oluşmaktadır.  Bu nedenle iş güvenliği eğitiminin önemli bir kısmı “yüksekte güvenli çalışma” eğitimidir. 

TCDD çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi ile çalışanların yükseklerde ve düşme riskinin olduğu alanlarda çalışma yapan kişilerin, güvenli çalışma yöntemlerini ve iş ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanabilme becerileri kazandırılmıştır. Bu kapsamda yüksekte çalışma yapan kişilere çalışma alanı ile ilgili risk analizi yapabilme becerisi kazandırılarak çalışma planı oluşturabilmesi, kişisel koruyucu donanım (KKD) bilgisi edinerek bunların teknik özellikleri, kullanımı, bakımı, depolanması hakkında yetkinliğe sahip olması sağlanmıştır. Yükseğe güvenle ulaşan katılımcılar, pozisyon alma ve düşme durdurma sistemlerini kullanarak çalışabilme becerisi kazanmışlardır.

TCDD çalışanlarına yapılan eğitimler; Efor OSGB bünyesindeki IRATA belgeli eğitmenlerimiz tarafından verilmiştir. Teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun belge düzenlenmiştir.

Yüksekte Çalışma Eğitimleri her türlü yüksekte çalışma faaliyetinin iş güvenliğine uygun yapılması amacıyla verilen eğitimlerdir. İskele, çatı, cephe asansörü, temizlik, bakım-onarım personeli, telekomünikasyon, lojistik, şantiyeler ve fabrikalarda yüksekte çalışmak durumda olan çalışanları hedefleyen eğitimlerimiz çalışma sahasına ve yapılan işe özel olarak hazırlanmaktadır.

Yüksekte yapılan her türlü işin yapısına uygun olarak gerek işletme sahasında gerekse özel eğitim sahasında yapılan eğitimlerimizde personelin Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) tanıması, yüksekte çalışma yöntemleri, acil tahliye ve kurtarma gibi bir çok konuda eğitilmektedir. Efor OSGB’nin IRATA üyesi olan eğitmenleri mesleki gelişmeleri takip etmekte ve bu bilgileri eğitimlerine ilave etmektedir.

TCDD’nin Dünü, Bugünü Yarını…

Devlet politikası olarak Son 15 yıl içinde demiryollarında dev projeler hayata geçirilmiş, büyük yatırımlar yapılmıştır. Demiryollarında serbestleşme süreci de Türkiye’nin 2023 hedefleri için stratejik önem taşımaktadır; rekabet ortamı demiryollarının daha da gelişmesini sağlayacaktır!.

Dünden bugüne Devlet Demiryollarının durumuna baktığımızda; Osmanlı Devletinin yaptırdığı Haydarpaşa Garından Hicaza kadar 1920 yılına kadar inşa edilen toplam 14 bin km hattın yaklaşık 4 bin km’si Türkiye sınırları içindedir… Cumhuriyeti döneminde; 1923-1940 yılları arasında ise, her türlü sıkıntıya ve ekonomik zorluğa rağmen, Anadolu’nun batısını doğuya ve güneye bağlayan yaklaşık 3 bin km demiryolu hattı inşa edilmiştir. 1950-2000 yılları arasında ise bilhassa yabancı devletlerin de etkisiyle Türkiye’de demiryolları ihmal edilerek karayolları yatırımları artırılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yolcuda % 42, yükte % 68 olan demiryolu taşıma payı bu yıllarda maalesef yolcuda % 2’lere, yükte % 5’lere kadar düşmüştür.

Değişen devlet politikasıyla, son 15 yılda demiryollarında dev projeler hayata geçirilmiş; 2023 yılı hedef alınarak, 10 bin km’lik yüksek hızlı tren hattı için planlamalar yapılmıştır. Yüksek hızlı tren hatlarına yapılan yatırımlara paralel olarak, mevcut hatların modernizasyonu da yapılmaktadır. Demiryollarındaki bu gelişmelere ek olarak, büyükşehir belediyelerinin de kent içi raylı sistem taşımacılığına yönelmesi sonucunda, Türkiye’de demiryolu sektöründe kamu ve özel sektörüyle büyük bir yatırım hareketi başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) “serbestleştirilmesini” amaçlayan kanun 24 Nisan 2013 tarihinde meclisten geçmiş, böylece TCDD’nin yeniden yapılanmasının önü açılmıştır. Yasa ile, demiryolları tümüyle devletin malı olarak kalacak, TCDD devlet adına, alt yapı yatırımları yapmak, mevcut alt yapının onarımı, modernize edilmesi ve altyapının trafiğini yönetmek görevini üstlenecektir. Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkilendireceği özel firmalar ise, kendi araçlarıyla taşımacılık hizmetini gerçekleştirecek, uygun görülmesi durumunda, altyapı da inşa edebileceklerdir. TCDD’nin alt yapıdan sorumlu olmasının yanı sıra, işletmeyle ilgili birimlerinin ayrılarak oluşturacağı, TCDD Taşımacılık A.Ş. bazı hatlarda, devlet kuruluşu olarak işletmecilik yapacaktır. Bu nedenlerle, bu yeniden yapılanma bir özelleştirme olarak değil, bazı hatların işletmeciliğinin özel sektör ile paylaşılmasıdır. Bu gelişmeler; Türkiye’nin 2023 hedefleri için çok stratejik önem taşımaktadır!.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız:  Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Efor OSGB | Önce Tedbir, Sonra Tevekkül…