Risk Değerlendirme Metotları

Risk Değerlendirme Metotları

Risk Değerlendirme Metodolojisi

Bir risk değerlendirme çalışmasında izlenmesi gerekli aşamalar aşağıda verilmiş olup sıralamanın her zaman aynı olması şart değildir:
1. Süreç ve tesisteki esas tehlike belirlenir.
2. (1)’de belirlenen tehlikelerden ortaya çıkabilecek zincirleme olaylar tahmin edilir,
3. (2)’de söz edilen zincirleme olayları azaltmak için olasılıklar belirlenir,
4. (2)’de söz edilen zincirleme olayları başlatacak olan başlatıcı olaylar belirlenir,
5. Başlatıcı olayların meydana gelme olasılığı değerlendirilir,
6. Başlatıcı olayların meydana gelme olasılığını azaltıcı faktörler belirlenir,
7. (2)’de belirtilen zincirleme olayların meydana gelmesini sağlayacak olaylar zinciri/sıralama belirlenir,
8. (7)’de belirtilen olaylar zincirinin meydana gelme olasılığı değerlendirilir,
9. (7)’de belirtilen zincirleme olayların meydana gelme olasılığını azaltıcı faktörler belirlenir.
10. Eğer gerekiyorsa, olasılıkların ve zincirleme olayların meydana gelmesi olasılığındaki belirsizliği azaltmak için ve kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesi için gereken optimum yatırımın tespiti için kantitatif çalışma yapılır.
Yukarıdaki sıralama sektörden sektöre veya olaydan olaya değişebilir. Bunların uygulamasında her basamaktan sonra sürecin sonucu, riskin kabul edilir olup olmadığının, etkili/uygun maliyetli düzeltmelerin yapılıp yapılmayacağının veya tehlike inceleme çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olur.
Ayrıca risk değerlendirme çalışmaları sonucu yapılması gerekenlerin takibi bu çalışmayı yapan ekibin görevi olmalı, yönetimin sorumluluğu olmamalıdır. Ancak riski azaltıcı çalışmalar esnasında danışmanlık görevini sürdürmelidirler.

Risk Değerlendirme Metotları

Temel bazı risk değerlendirme metotları şunlardır:
• Ön Tehlike Analizi
• İş Güvenliği Denetlemesi
• Süreç ve Sistem Kontrol Listeleri
• İşlemleri İnceleme Tekniği
• Göreceli Sıralama-Dow ve Mond Tehlike İndeksleri
• Risk Analizi
• Olursa Ne Olur Analizi
• Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi
• Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizi
• Hata Ağacı Analizi
• Olay Ağacı Analizi
• Sebep-Sonuç Analizi
• İnsan Hatası Analizi
• Tehlike Erken Uyarı Modeli

Bu tekniklerde, her zaman (sık) gerçekleşmeyen ancak gerçekleştiğinde ciddi yaralanma veya maddi kayıplara neden olan kazalar açısından tehlikeler incelenmektedir. Ancak daha sık (beklenebilir) kazalar içinde bu teknikler rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Tehlike değerlendirme teknikleri süreç geliştirme süresince, pilot süreç çalışması aşamasından itibaren üretimin sona erdirilmesi ve tesisin kapanması aşamasına kadar her aşamada kullanılabilir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.