Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyonr

Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon

Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon – Risk değerlendirmesi sürecinin önemli karar aşamalarından biri de risk değerlendirmeyi kimin yapacağı konusudur. Konu ile ilgili İSG Kanunu işverenin sorumlu ve yetkili olduğunu beyan etmekte ve “işverenin genel yükümlülüğü” bölümünde işverenin risk değerlendirme yapacağını veya yaptıracağını ifade etmektedir. Buradan hareketle eğer işverenin risk değerlendirme ile ilgili yetkinliği var ise risk değerlendirme çalışmalarını kendisinin yapabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, konu ile ilgili yönetmelik risk değerlendirmenin işverenin oluşturacağı bir ekip tarafından gerçekleştirileceğini ve bu ekipte de aşağıda verilen kişilerin olması gerektiğini ifade etmektedir.

• İşveren veya işveren vekili
• İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri
• İş yerindeki çalışan temsilcileri
• İş yerindeki destek elemanları
• İş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar
Risk değerlendirmeyi kimin yapacağı konusunun yasal boyutu göz ardı edilse bile risk değerlendirmenin bir ekip ile yapılması her zaman tercih edilmesi gereken bir durum olmalıdır.
Risk değerlendirme çalışmalarının bireysel olarak yapılması birçok açıdan yetersizlikler oluşturabilir, en başta bir kişinin sistemi bütün unsurları ile birlikte tanıması özellikle büyük işletmeler için oldukça düşük bir ihtimaldir ve durum çalışmalar için önemli bir eksikliktir. Ayrıca yapılan çalışmanın sonuçlarının işletmede çalışan bütün kesimler tarafından kabul görmesi risk değerlendirme çalışmalarının bir ekiple yapılmasını ve bu ekipte işletmede yer alan bütün kesimlerden bir temsilcinin yer almasını gerektirmektedir. Bunların tamamına ek olarak bir işletmede zamanının büyük kısmını geçiren çalışanların tecrübesinden yararlanılması doğru ve etkin risk değerlendirme çalışmalarının yapılması için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir. Çalışma hayatı boyunca tehlikelere, risklere ve ramak kala olaylara maruz kalmış çalışanların bu bilgi birikiminden mutlaka yararlanılması gerekmektedir.
Risk değerlendirme çalışmalarının doğru yapılması kadar doğru bir şekilde belgelendirilmesi de önemlidir. Yapılan çalışmayı kişilere bağımlı olmaktan kurtaran ve ilgili herkesin çalışmadan aynı sonuçları çıkarmasını sağlayan dokümantasyonun belirli bir sistematik içinde yapılmasıdır.
Konu ile ilgili olarak Risk Değerlendirme Yönetmeliği aşağıda verilen bilgileri içeren bir dokümantasyonun yapılmasını risk değerlendirmesi dokümanının sayfalarının numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfasının paraflanıp, son sayfası imzalanmasını ve risk değerlendirmesi dokümanının elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebileceğini ifade etmektedir.
• İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı
• Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri
• Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlik tarihi
• Risk değerlendirmesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı
• Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
• Tespit edilen riskler
• Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
• Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları
• Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi

Risk Değerlendirme Uygulaması

Bu bölümde önceki bölümlerde anlatılan risk değerlendirme sürecine bağlı kalınarak yapılmış örnek bir risk değerlendirme çalışması yer almaktadır. Uygulama yapılan iş yeri 45 kişinin çalıştığı orta ölçekli bakım ve onarım işlerinin yapıldığı bir iş yeridir. İlk olarak iş yerinde risk değerlendirme için bir ön hazırlık yapılmış ve işletmenin mevcut durumu belirlenmiştir. İşletme 10.000 m2 alana kurulmuştur ve bu alanın yaklaşık olarak yarısı kapalı alanlardan oluşmaktadır. Bakıma gelen araçlar ilk olarak açık alanda parka alınmakta daha sonra yapılacak bakım faaliyetinin niteliğine göre kapalı alanlardaki ilgili bölümlere alınmaktadır. Bu bölümlerde araç için klasik bakım faaliyetlerinin yanı sıra mekanik, kaporta ve boya işlemleri yapılmaktadır. İşletmenin fiziki yapısının genel olarak iyi durumda olduğu, bölümler itibari ile fiziksel, kimyasal ve ergonomik risk unsurlarının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Çalışanların 2 ila 25 yıl arasında tecrübeye sahip olduğu iş yerinde iş gücü devir oranının çok yüksek olmadığı ve personelin yaptıkları işler ilgili yeterli düzeyde deneyime sahip oldukları gözlemlenmiştir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB