Kimyasallarla Güvenli Çalışma İlkeleri

Kimyasallarla Güvenli Çalışma

Kimyasallarla Güvenli Çalışma | Kimyasallarla yapılan çalışmalarda, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, tesisin projelendirme aşamasında yapılmalıdır. Projelendirmede, operasyona ilişkin önlemler, tasarım ve organizasyonda gerekli önlemler, çalışanların eğitimi, çalışma sistemi, kişisel koruyucu kullanımı, acil durum planlaması yapılmalıdır.

Operasyona İlişkin Genel Önlemler

Kullanılan kimyasalın zararları hakkında elde edilen bilgilerle risk değerlendirmesi yapılır. İşveren bu bilgilerin ışığında çalışanların maruziyetini önleyecek tedbirleri alması gerekir. Bu tedbirler, maruziyeti yok edecek veya en aza indirecek şekilde, zararsız ve ya az zararlı kimyasalın ikamesi ve teknoloji seçimi şeklinde olabilir. Bunların mümkün olmadığı durumlarda iyi kontrol tedbirleri, güvenli çalışma sistemleri, kişisel koruyucular, bilgilendirme ve eğitim tehlikeyi en aza indirecek diğer tedbirlerdir.

Tasarım ve Organizasyonda Alınacak Önlemler

İş yeri binası, araç ve gereç kimyasallardan kaynaklanacak riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve organize edilmeli. Yerel havalandırma ile tehlikeli kimyasalın ortamdaki limit değerleri korunmalı, parlayıcıların konsantrasyonları minimumda tutulmalıdır. Yerel havalandırma tesisatı, kirli havanın güvenli ve etkin bir şekilde iş yerinden uzaklaştırılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı, üretilmeli ve yerine monte edilmelidir. Maruziyetin önlenmesi için yerel havalandırma, zararlı kimyasalın çıktığı noktaya mümkün olduğunca yakın kurulmalı, boruların boyu ve dirsek sayısı minimumda tutulmalıdır.

Çalışma Sisteminde Alınacak Önlemler

Risk değerlendirmesine göre iş yerinde kullanılan kimyasallar hangi sınıfa giriyor ve çalışanlara ne tür tehlike yaratıyor ise çalışma sistemleri bu tehlikelerin önlenmesine göre düzenlenmeli ve öyle sürdürülmelidir. Çalışma sistemi sorumlu kişileri açıkça belirtecek şekilde olmalı ve o kişilere de gerekli bilgi akışı temin edilmelidir. Çok basit işlerin dışındaki görevlerin nasıl yapılacağı yazılı olarak verilmelidir. Çok yüksek risk içeren kimyasalların kullanıldığı fabrika veya cihazların bakım-onarımında çalışacak işçilerden “çalışabilir” belgesi istenmelidir. Yalnız çalışan işçiler için iş düzeni ona göre düzenlenmeli ve acil durumlar için özel önlemler alınmalıdır. Acil durumlarda prosesin tümünün veya bir kısmının kapatılması mümkün olmalıdır.

Diğer kontrol yöntemleri ile yok edilemeyen riskler için uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Bunlar; solunum cihazı, koruyucu elbise ve ayakkabı, yüz, göz, el koruyucuları ve antistatik ayakkabılardır.

Çalışanlar; iş yerinde kullanılan zararlı kimyasallar hakkında bilgilendirilmelidir. Etiket bilgileri, kişisel koruyucuların kullanımı, güvenlik ve acil önlemler hakkında eğitilmelidirler. İşverenler kimyasal güvenlik veri belgelerini kullanarak çalışanlar için yazılı talimatlar oluşturmalıdırlar.

İşverenler iş yerinde çalışanların zararlı kimyasallara maruziyetlerini izlemeli, maruziyet limitinin aşılmamasını sağlamalıdır. Ölçüm cihazları, analitik yöntemlere cevap verecek nitelikte olmalı ve numuneler işyerini ve maruziyeti temsil edebilecek noktalardan alınmalıdır.

Tıbbi Gözetim

Kimyasallarla güvenli çalışma için bir iş yerinde çalışanlara, işe ilk giriş muayenesi, periyodik muayeneler ve kimyasala maruziyetten sonraki muayenelerden oluşan tıbbi gözetim yapılmalıdır. Tıbbi gözetimi, uygun görülen ve bu konudaki yeterliği onaylanan tıp doktorları yapar.

Özellikle, sistemik zehir etkisi gösteren kimyasallar, kronik etki gösteren kimyasallar, dermatitlere neden olan kimyasallar, kansorojen kimyasallar, teratojen veya mutajen kimyasallara maruz kalan çalışanlarda tıbbi gözetim ve gerekirse klinik testler büyük önem arz eder. Tıbbi testlerin sonucu klinik bulgular gösteriyor ise uygun tıbbi tedavi uygulanmalı, işyerindeki çalışma şartları iyileştirilmeli, önleyici tedbirler yeniden gözden geçirilmeli ve periyodik muayenelere devam edilmelidir. Ayrıca muayene sonuçları ve klinik bulgular çalışana açıkça anlatılmalıdır.

Tıbbi gözetim kayıtları en az 30 yıl saklanmalı, kayıtlar sağlık istatistiklerinde ve epidemiyolojik araştırmalarda kullanılabilmelidir.

Acil Durum ve İlk Yardım

Acil durum planları, acil durumlarla ve kazalarla başa çıkabilecek önlemler göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Bu düzenlemelerde acil durumda takip edilecek yollar belirtilmelidir. Çalışanlar bu hususta eğitilmelidir.

Zararlı kimyasalın kullanıldığı yerlerde yeterli ilk yardım hazırlıkları kullanılan kimyasala göre yapılmalı ve eğitilmiş ilk yardım personeli bulunmalıdır.

İlk yardım eğitimi;

• Kimyasalın ne tür zarar verdiği ve bu zararın nasıl giderileceği,
• Hemen anında etkin önlemlerin nasıl alınacağı,
• Hasta veya yaralının nasıl sağlık kuruluşuna götürüleceği, konularında olmalıdır.

Kazaların ve Meslek hastalıklarının Rapor Edilmesi

Tehlikenin değerlendirilebilmesi ve tedbirlerin zamanında alınabilmesi için işveren, işçiler ve temsilcileri ile iş birliği içinde iş yerinde incelemelerde bulunarak kaza ve hastalıklar yasalara uygun olarak yetkili makama rapor edilmelidir. Raporda işçinin işten uzak kalma süresi, kimyasalın vücuda alınma yolu, taşınma, depolanma ve kullanımdaki yangın ve patlama olayları yer almalıdır.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz EMİN ELLERDE!

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB