Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimya sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri çok önemlidir!

Sanayinin en temel taşı olan kimya sanayi, ekonomiye olan katkısı ile beraber iş kazalarının da yoğun olarak yaşandığı bir sektör olması nedeniyle riskler içeriyor. Özellikle sigorta şirketlerinin poliçelerinde risk derecesi en yüksek faaliyet alanı olarak gösterdikleri kimya sektöründe, alınması gereken zaruri önlemlemlerden herhangi bir tanesinin gözardı edilmesi, geri dönüşü olmayan hayati risklere yol açabiliyor. Üretim işletmelerine sağladığı ürünler dolayısı ile vazgeçilmez endüstrilerden biri olan kimya sektörü, iş sağlığı ve güvenliği başlıklarında gerekli tedbir ve bilincin sağlanması gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

AR-GE çalışmalarının yalnızca üretim ve üründe sınırlı kalmayıp, iş güvenliği ve iş sağlığı alanlarında da geliştirilmesi gereken kimya sektörü, kurumsal firmalarda yerine getirilen, prosedürleri izlenen ve gelişmeleri takip edilen bir kolu haline gelmiş durumda. İş kazalarının kimya sektörü içinde dahi çok çeşitli segmentlere ayrıldığı günümüzde, firmaların ödediği bedeller ve kayıplar, bu firmaları işçi sağlığı konusunda daha titiz davranmaya itiyor

Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Nasıl Önlemler Alınmalı ?

Tehlikeli maddeleri iş yapısında bir fiil kullanan sektörde, kaza olasılığını minimuma indirmek için en başta yapılması gereken işlem fizibilite, ölçüm ve denetleme. Yanıcı/patlayıcı/parlayıcı maddelerib yoğun olarak işçiler tarafından temas etme olasılığı olan işletmelerde kullanılan ürünün risk kapasitesi, buna bağlı ortam şartlarının uygunluğu, şartların buna elverişli hale getirilmesi, gerekli giyim-kuşam yönetmelikleri, disipline ve organize edilmiş iş süreçleri, rutin ortam kontrolleri vb. zaruri işlemler hayat kurtaran argümanlar olup, yasal olarak da zorunluluğu bulunuyor.

Kazayı önleyici yalnızca işveren ve kanun koyucuların omzuna yüklenebilecek bir konu olmadığı; işçi bilinci, sendika bilgilendirmeleri, iç denetim profesyonelleri ve bunların sanayi odalarınca standarda bağlanması gibi bir dizi sorumluları da içerdiği gerçeğini barındırıyor. Teknik geliştirmelerden haberdar, değişen süreçleri takip eden, konusunda uzman, işinde ehil personeller, hem işveren hem işçi için hayati önem taşıyor. Sektörde güvenli çalışmanın yerleşmesinde en büyük payın devlete düştüğü bir gerçek.

Asit/gaz yanıkları, fosfor yanıkları, sindrim/solunum yolu deformasyonları, kesik/yara etkileşimleri vb. kazalar sektörde en çok karşılaşılan kazalardandır. Meslek hastalıkları ise kimya sektöründe şöyledir: akciğer hastalıkları, kanser, karaciğer ve böbrek bozuklukları, anemi ve ciltle ilgili hastalıklar şeklinde sıralanabilir. Yaşanabilmesi olasılığı olan bu tarz kaza/etkileşimler konusunda uzman, işçi sağlığı/güvenlğini misyonu edinmiş firmalarda minimuma inmektedir.

Efor OSGB Kimya sektöründe “Kimya Mühendisi” kökenli iş güvenliği uzmanı görevlendirerek işin daha doğru yapılmasına katkı sağlamaktadır.

Efor OSGB | Tedbir Hayat Kurtarır!

isgum