Kalp Krizi İş Kazası mıdır ?

Kalp Krizi İş Kazası Olarak Sayılır Mı ? 

Kalp Krizi İş Kazası mıdır – Yeryüzünde gerçekleşen ölümlerin yüzde 40’ının koroner kalp hastalıklarından kaynaklandığı, Türkiye’de her yıl 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiği, 100 bin kişinin de bu yüzden hayatını kaybettiği ifade edilmektedir. Bu oranın Türkiye’de yüzde 32 olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre  kalp hastalığının 2030 yılına kadar en önemli ölüm nedenlerinden biri olmaya devam edeceği, Türkiye’de ani kalp krizi ve akut koroner sendroma bağlı ölüm oranının neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden daha yüksek seviyede olduğu bildirilmektedir.

Kalp krizi dünyada en yaygın sağlık problemleri arasında ilk sıralardadır. İşyerinde meydana gelen kalp krizi olayları ise yüksek oranda ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kalp krizinin iş kazası olarak değerlendirilmesi uzun yıllardır tartışılan ve cevabı merak edilen bir konudur.

İş kazası tanımı ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13 üncü maddesi belirlenmiştir. Bu tanıma göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi gerekir.

-Kaza, çalışanın işyerinde bulunduğu sırada ve meydana gelmelidir.
-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görev ile farklı bir yere gönderilmesi nedeniyle meydana gelmelidir.
-Çalışanın, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmelidir.

Bu durumlardan birinin meydana gelmesi sonucunda çalışanın kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi, veya kaza ile sonuç arasında bir illiyet bağının yani ilişkinin bulunması gerekir.

Kalp krizi iş kazası olarak sayılmaktadır.

Kalp krizini oluşturan faktörleri ve nedenleri net olarak belirlenemeyen bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmektedir. Yani kalp krizi belirli bir süreç sonucunda meydana gelebileceği gibi anlık olarak da meydana gelebilir. Bu durum kısa süre içerisinde anlaşılması mümkün olan bir durum değildir.Bu yaklaşımdan dolayı kalp krizi iş kazası olarak değerlendirilecek, iş ile illiyet bağı daha sonra araştırılacaktır.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

isggm