İSG Yönetimi ve Ergonomi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Ergonomi

İSG Yönetimi ve Ergonomi – İş Sağlığı ve Güvenliği ve dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSGYS), çalışanların içinde bulunduğu çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile çalışan sağlığının bozulmasını engellemek ve çalışanın güvenliğini sağlama odaklı yapılan sistematik çalışmalardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği, tüm bu hedeflere “ergonomi” ile ulaşır. Yani, ergonomi içerisindeki en önemli konu olan İSG, tüm gücünü ergonomi biliminde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen fiziksel, biyolojik, psikolojik, sosyolojik vb. bulguların iş yerine uygulanması ile ortam güvenli, sağlıklı ve dolayısıyla huzurlu bir çalışma çevresine dönüşür.
Ergonomi de, çalışanların insani yapısına uygun düzenleme esastır ki, bu konuda en önemli husus “işçinin işe uyumundan ziyade, “işin işçiye uyumu” ön planda tutulur. İSG yönetimi ve ergonomi konusu bu nedenle çok önemlidir.

Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek İş Sağlığı ve Güvenliliği profesyonellerinin, yani İş Güvenliği uzmanlarının, İş yeri Hekimlerinin ve dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin sorumluluğundadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim prensipleri, İSG bilimi üzerine, İSG ise bilindiği üzere ergonomi bilimi üzerine inşaa edilir.
İş Sağlığı ve Güvenliliği yönetimine atfedilen bazı görevler bulunmaktadır:
• Olası tehlikeleri tanımlamak.
• Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek.
• Hesaplanan riskin düzeyi kabul edilebilir değilse, gerekli tedbirleri almak.
İşletmelerin tüm fonksiyonlarını direkt etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik önlem almak, öncelikle mevcut durumun gözden geçirilmesi ile yapılması gerekir ki tüm bunlar aslında ergonominin dolaylı amaçları arasında yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Önemi

İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerinde yapılan bazı İSG faaliyetleri, iş kazalarını, işe bağlı hastalıkları ve meslek hastalıklarını önlemekte veya İSG faaliyetlerinden çalışanları haberdar etmektedir.
Oysa bu tip faaliyetlerdeki organizasyonal eksiklik ya da hatalar, kazaların ve hastalıkların arkasında yatan, kazaya ya da hastalığa maruz kalanın, çevresinin ya da işverenin çektiği acıları tam olarak göstermemektedir. Bununla birlikte kazalıya ya da hastaya maliyeti, işverene maliyeti, topluma maliyeti gibi önemli unsurlarda da çoğu kez yol gösterici olmaktan çok uzaktırlar.

Yapılan bir çalışma; bir iş kazası sonucu ortaya çıkan, sigorta kapsamı dışındaki maliyetin, sigorta dâhilindeki maliyetten 8 ila 36 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir.

İş yerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlike ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, karşılaşılabilecek her türlü tehlike ve risklerin sistematik ve verimli biçimde yönetilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri aracılığıyla olur.

İşletme organizasyon yönetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği risk yönetimi birleştirilmiş bütün sistemin bir parçası olmalıdır. Yani, risk yönetimi için yöntemler ve özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği riski, diğer planlama ve yönetim aktiviteleri ile birleştirilmelidir.

Diğer bir anlatımla, yönetim süreçlerinin uyduğu veya karşılıklı etkileştiği diğer süreçler ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim süreci birleştirilir. Böylece kaynakların gereksiz olarak tekrar tekrar kullanımı önlenecektir.

İSG Yönetim Sistemlerinin sağladığı yararlar çok çeşitli olup, öncelikle iş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltarak doğrudan fayda sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini standardize eden (ILO-OHS vb) kılavuzlarının iki temel amacı vardır;
• Ülkelere kendi millî iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri çerçevelerini kurmak için yardımda bulunmak,
• Kuruluşlara İş Sağlığı ve Güvenliği unsurlarını genel politika ve yönetim düzenlemeleri ile entegre etmelerine ilişkin olarak yol gösterici bilgileri vermektir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!