İSG Yönetim Sistemi

İSG Yönetim Sistemi

İSG Yönetim Sistemi – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin temel prensipleri şu şekilde özetlenebilir:

• Yönetimin İSG ile ilgili politikasını belirlenmeli,
• Yönetimin bu verileri alması ve uygulamaları yaptırması için yönetimden birini yönetim temsilcisi olarak görevlendirilmeli,
• Yönetimin verileri değerlendirip önlem alması ve yeni dönem İSG hedeflerini belirlemesi için tüm sistemi gözden geçirilmesi sağlanmalı,
• Tüm bunları görebilmek ve değerlendirmek için etkin bir doküman sistemi kurulmalı,
• Riskleri azaltmak için, tehlike değerlendirme ve risk analizleri yapılmalı,
• Risklerden etkilenebilecek birimlerin görüşünü alınmalı,
• Riskleri kontrol altına almak için, kişisel koruyucu kullanımı vb. iyileştirici faaliyetler yürütülmeli,
• Her dönem sonunda riskleri gerçekten vuku bulması engellendi mi gibi değerlendirmeler yapılmalı,
• Acil durum senaryoları oluşturulmalı ve uygulaması yapılmalı,
• Pratikte zorluk çekilen yanlışlık varsa düzeltici faaliyetler yürütülmeli,
• İstatistik çalışmalar yapılmalı,
• Sürekli iş görmezlik, meslek hastalıklarına yakalanma oranı, hastalıktan dolayı iş kaybı, uzuv kaybı, düşme, yaralanma vb. istatistikler takip edilmeli ve değerlendirilmeli,
• Kazaların olmaması için gerekli önlemler alınmalı,
• Bu önlemlere yönelik programlar geliştirilmeli ve izlenmeli,
• İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal düzenlemeler tespit edilmeli,
• Bu yasalara uygunluk konuyla ilgili ehil kimselerce kontrol edilmeli,
• Değerlendirmeler ve denetim raporları üst yönetime sunulmalı,
• Uygunsuzluk varsa hemen düzeltici faaliyetler başlatılmalı
• Yasalara uygunluğun yeniden sağlanması için gerekli işlemler belirlenmeli ve raporlanmalı,
• İşverenin ve çalışanın sorumluklarını belirlenmeli,
• Görev, yetki ve sorumluluklar ile ilgili prosedürler hazırlanmalı ve uygulanması sağlanmalı,
• İSG Kurulu belirlenen zamanlarda toplanmalı,
• Çalışanların istek, şikayet ve önerileri alınarak sistemi değerlendirmeli,
• Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri yaptırılmalı ve sonuç raporları saklanmalı,
• Raporların, kaç yıl nerede saklanacağını belirlenmeli,
• İç denetimler yapılmalı,
• Kaza Sebep Analizleri  sonucu belirlenen, yüksek riskli bölgelerin denetimin sıklığı artırılmalı,
• İletişim ile ilgili prosedürler belirlenmeli,
• İçeride, acil durumlarda, risk değerlendirmesi iş kolu alanına göre çalışılmalı,
• Dışarıda, kanuni yükümlülükleri ve diğer koşulları yerine getirmedeki metotlar belirlenmeli,
• Acil durumlarda ilgili kurumlarla yazışmalı,
• Geçmiş verilere gerektiğinde ulaşılabilmeli,
• Kayıtları ilgili birimler tarafından saklanmalıdır.

Etkin bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetim Kültürü” için herkesin buna gerçekten inanması gerekir. İş emniyeti önceliği hakkında yönetimden gelen istikrar sinyalleri, tehlikelerin ve risklerin kontrol edilmesi ve tanınması için önemlidir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.