İSG Kültürünü Geliştirmek

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İSG Kültürünü Geliştirmek – Olumlu bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü geliştirmek ve momentumu devam ettirmek için her seviyede yönetimin bağlılığının sağlanması elzemdir. 

 

Yönetimin bağlılığını güvenceye almak için aşağıdakiler yapılmalıdır:

 

 • Sağlam bir yönetim sistemi sağlamak
 • Üst düzey yönetimin davranışlarıyla örnek olmasını sağlamak
 • Her yönetici için  İş Sağlığı ve Güvenliğinde hedefler belirlemek
 • Yöneticileri İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmek
 • Yöneticilere hedeflere ulaşabilmeleri için kaynak sağlamak 
 • Departman hedefleri ve bireysel kilit performans göstergelerinin başarılmasını ölçmek
 • Sağlık ve güvenlikte iyi performansın tanınmasını sağlamak.

 

Davranışlarla Örnek Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarını Desteklemek

 

Sağlık ve güvenlik yönetimi bir süreçtir , ancak bu süreç üst düzey yönetim öncülüğünde olmalıdır. Üst düzey yönetimin operasyonel seviyedeki yöneticilerinin tutumları ve davranışları üzerinde direkt bir etkisi vardır. üst düzey yönetimin sağlık ve güvenliğin işletmede anahtar bir öncelik olduğunu göstermesi elzemdir.

Bunun başarılabilmesi için, aşağıdakilerin yapılması gereklidir:

 

 • Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koymak suretiyle sağlık ve güvenliğin anahtar bir işletme önceliği olarak tesis edilmesi sağlanmalıdır;
 • Üst düzey yönetimin yasalara uyma bağlılığının görünür olması sağlanmalıdır, yani çalışanlara gösterilmelidir 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını uygulamak, sürdürmek ve yönetmek için yöneticilere kaynaklar sağlanmalıdır (zaman, para ve eğitimli personel)
 • İyi bir çalışma ortamı sağlanmalıdır
 • Suçlamama kültürü ve personel ile güven ilişkisi geliştirilmelidir;
 • Etkin iletişim araçları sağlanmalıdır
 • İşgücü sürece dahil edilmek ve onlarla istişare etmek suretiyle yönetim ve işçiler arasında işbirliği teşvik edilmelidir;
 • Üst düzey yönetim performans standartlarının proaktif şekilde izlenmesine dahil edilmelidir
 • Üst düzey yönetimin kilit performans göstergelerini başarması ölçülmelidir.

 

İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını etkilemek için birim yöneticilerinin

kullanabileceği uygulamalı yöntemler şunları içerir:

 

 • Çalışanların risk değerlendirmelerine, kaza araştırmalarına ve güvenli sistemler ve prosedürler geliştirilmesine dahil edilmesi
 • Tehlike belirleme ve arızaların rapor edilmesinin teşvik edilmesi
 • Öneri planlarının hazırlanması
 • Eğitim kursları ve bilgi programlarının organize edilmesi
 • Emniyet komitesi toplantılarına aktif katılımın desteklenmesi
 • Güvenlik gezileri ve teftişlerinin çalışanlar veya onların temsilcilerinin refakatinde olması
 • Çalışanlara genç ve deneyimsiz işçilere rehberlik yapılması için sorumluluk verilmesi

 

Yetkinlik

 

Yetkin olarak düşünülmek için, bireylerde aşağıdakiler olmalıdır:

 • Uygun vasıflar ve eğitime dayalı bilgi
 • Görevi yapabilmek için gerekli beceriler
 • Görevi yapma deneyimi
 • Belli kişisel nitelikler, örneğin belirli bir durumda iletişim kurabilme ve bilgi uygulayabilme kabiliyeti
 • Sınırlarını net bir şekilde bilmek, örneğin teknik bilgi seviyesi

 

Deneyimi objektif bilgi ve kavrayış ile desteklemek suretiyle eğitimin sağlık ve

güvenlik yetkinliğinde hayati derecede önemli bir rolü vardır. Bir kişinin

yetkinliğinin değerlendirmesine yardımcı olmak için yapılabilecek olan kontroller:

 

 • Aşağıdakilerin kanıtlarını istemek:
 • vasıflar;
 • eğitim seviyesi
 • mesleki / ticari kuruluşlara üyelik;
 • Yazılı veya uygulamalı değerlendirmeler yapmak 
 • Referans veya tavsiye istemek

İSG Kültürünü Geliştirmek

10 Yılı Aşkın Süredir, İşyerlerinizin Daha Sağlıklı ve Güvenli Olması için Çalışıyoruz. EFOR OSGB