İSG İş Kazası

İş Kazalarının Temel Nedenleri

Yarın İş Kazalarını Azaltmak İçin Bugün Yapılması Gereken 14 Değişiklik

Gerçek şu ki  işletmenizdeki İSG eksikliği iş kazalarının oluşmasına muazzam bir zemin hazırlar. İşletmenize İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerine geniş bir açıdan bakarsanız dikkate almanız gereken yüzlerce güvenlik önlemleriyle karşılacaksınız meydana gelecek bir yaralanma olasılığını azaltmak için bugün yapabileceğiniz yüzlerce şeyin bir listesini oluşturmak kolay olacaktır. Ancak hem kolay uygulanabilen hem de acil bir etki yaratma potansiyeline sahip bu öğelerin bir listesini sunmak istedik.

Yukarıda belirtilenler göz önüne alındığında, aşağıda sunulanlar, en kısa sürede uygulayabileceğiniz 14 öneridir.

İSG İş Kazası Önlemleri

1) Kısayolları Ortadan Kaldır :

Kısayollar, kanıtlanmış güvenli prosedürlerden sapma veya tembellikten güvenli bir çalışma ortamına erişilemez. Çalışanlarınızın elinizdeki görev için uygun araçları kullandıklarından emin olun, uygun KKD kullanma ve belki de en önemlisi, yönetim liderlerini kullanma konusunda zaman ayırın. Unutmayın, bir yaralanmaya müdahale etmek için gereken zaman, kısayollardan elde edilen zamandan daha ağır basacaktır.

2)Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması :

Acil durum tatbikatları, acil bir durum olursa çalışanların ne yapacaklarını bilmelerini ve belirsizlik veya karışıklık olmadan acil durum planını takip edebilmelerini sağlar. Çalışanların acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri için acil durum tatbikatları yapınız. İSG iş kazası önlemleri içerisinde acil durum tatbikatları önemli bir yer tutmaktadır.

3)İşyeri Tehlikelerine Karşı Kör Olma:

Herkes günlük yaşantısında birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar gerçekleşmeyi bekleyen kazalar ve bunlar olası iş kazalarıdır çoğu kez özellikle işletmemizde bu kazaları görmezden geliyoruz ve dikkat etmiyoruz. Bu konuda en önemli almanız gereken önlem yetkili OSGB firmalarıyla anlaşarak bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanından destek almalısınız. İSG konusunda yetkin uzmanlar sizin gözden kaçırdığınız riskleri tespit eder ve olası iş kazaların önüne geçmiş olursunuz.

4)Güvenlik Sonrası Kurallar :

Her çalışanın her zaman tüm güvenlik gereklilikleriyle uyumlu olmasını sağlamak mümkün olmamakla birlikte, olası davranış beklediğiniz davranışı güçlendirmektir. Bunu, yayınlanan güvenlik rehberi formundaki görsel hatırlatıcıları kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu duyurular sadece çalışanlara en iyi uygulamaları hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda bir güvenlik kültürü oluşturma programınıza katkıda bulunur.

5)İşe Alımdan Önce Fiziksel Olarak Bir Tarama Yapın:

Potansiyel bir çalışan, kağıt üzerinde çalışmak için doğru aday gibi görünse de, görevleri gereği yapmak zorun oldukları işe fiziksel olarak yetersiz kalabilirler. Bu, işe alım öncesi fiziki de dahil olmak üzere kapsamlı bir tarama süreci uygulanarak önlenebilir.

6)Benzer İş Kazalarını Gözden Geçirin :

Benzer yaralanma türleri tesisinizde düzenli bir şekilde meydana geldiğinde, bu sizin emniyet protokolünüzde bir kusur bulunduğuna dair kesin bir işarettir. “Bir kez yapılan hata, iki kez yapılan alışkanlıktır” deyin. Hataların giderilmesi için kötü alışkanlıkların düzeltilmesi gerekir.

7)Doğru KKD Sağlayın :

Daha öncede bahsettiğimiz gibi , çalışanlarınıza görevlerine KKD sağlamak oldukça önemlidir. Ve bu kişisel kouruyucu donanımları çalışanlarınızın kurallara uygun bir şekilde kullandığından emin olun. Uygun ve kuralına göre KKD kullanımının işletmenizde iş kazalarının azalttığını göreceksiniz.   Çalışanlara, göz koruma, işitme koruması, eldivenler, kasklar ve gerçekleştirdikleri işler için ihtiyaç duyulan diğer KKD’leri nasıl kullanacaklarını öğretmek  için zaman ayırın.

8)Elveriş İşçi Alım Sistemi Kurun :

Sık sık, fazla çalışma süresi nedeniyle fazla mesai saatleri uygulanır. Çok çalışan yorgunluktan muzdarip olabilir. Yarı zamanlı veya mevsimlik personel alımı, yorgunluktan kaynaklanan kazaların önlenmesine yardımcı olabilir.

9)İşyerinizi Temiz Tutun ve Dağınıklıktan Koruyun :

Yetersiz temizlik sadece ciddi sağlık ve güvenlik tehlikelerine neden olmaz, aynı zamanda çalışanlarınıza bir güvenlik kültürünün öncelikli olmadığını gösterir.

10)İSG Eğitimini Zorunlu Yap :

İSG iş kazalarının önüne geçebilmek için bir işletme için ön koşuldur. Çalışanlarınızı işyeri güvenliği ve risklerin nasıl belirleneceği konusunda eğitin. İş sağlığı ve güvenliği  eğitimini çalışanlarınızın bir parçesı haline getirin ve düzenli olarak yetkili OSGB firmaları tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimileri alın. İş kazası önleme eğitimine ek olarak, bir kaza meydana gelirse işgücünüzün etkili bir şekilde yanıt verebilmesi için ilk yardım eğitimi eklemeyi düşünün.

11)Tesisinizde Gerçekleştirilen Her Görev İçin Bir İş Tehlikesi Analizi Yapın :

Belirli bir görevle ilgili tüm risklerin gözden geçirilip ele alındığından emin olmak için bir iş tehlikesi analizi esastır. Bu süreç sadece riskleri tespit edip ortadan kaldırmakla kalmayacak, çalışanların da bu görev için uygun KKD kullanmasını sağlayacak.

12)Örnek Verme:

Denetçilere ve yöneticilere iyi bir örnek oluşturmanın ve tüm güvenlik kurallarını takip etmenin önemini açıklayın, örnekler arasında uygun KKD giymeyi ve işçilerle aynı önlemleri almayı içerir.

13)Geri Bildirimin Teşvik Edilmesi :

Çalışanlarınızı güvenlik programınızla ilgili geri bildirimde bulunmaya teşvik edin. Ne işe yaradığını ve iyileştirme için nerede olduğunu düşündüklerini sorun. Ayrıca, tehlikeleri tanımlayan ve düzelten veya düzeltemedikleri sorunları bildiren çalışanları övün.

14)Öğretilebilir Anları Arayın:

Tehlikeler tanımlandığında, sadece düzeltmekten daha fazlasını yapın. İşçilerin, işteki potansiyel tehlikelere karşı daha uyanık ve daha duyarlı olmalarına yardımcı olmak için bunları öğrenme deneyimleri olarak kullanın.

Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE! İSG İş Kazası Önlemleri için Uzmanlarımızdan Eğitim Alabilirsiniz..

Önce Emniyet Sonra İş. Tedbir Hayat Kurtarır! Türkiye Geneli OSGB

isgum