İSG Eğitimi Ne Zaman Gereklidir?

İSG Eğitimi – Herhangi bir duruma, ortama, olaya, çevreye uyum sağlamayı, adapte olmayı, alışmayı ifade eder. İş sağlığı ve güven mesleki eğitimler, oryantasyon süreçleriyle ilgili olarak kullanılır. İntibak eğitimi hem yeni personel hem de kuruluş için hayati derecede önemli bir süreçtir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği bakış açısından, intibak eğitiminin amaçları şöyledir:

 

 • Kursiyere tam iş yetkinliğine gelişmenin muhtelif aşamalarında karşılaşılabilecek olan tehlikelere ilişkin olarak güvenliği için gerekli olan bilgiler vermek
 • Yeni çalışana kuruluşun kültürünü tanıtmak, örneğin İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine yapılan vurgu.

 

Geniş bir yelpazedeki sağlık, güvenlik ve kurumsal konulara değinme ihtiyacı ile yeni

işçinin yeni ve tanıdık olmayan bir iş ve işyeri hakkında alabileceği ve aklında tutabileceği bilgiler için sınırlı kabiliyeti arasında bir ikilem vardır.

Pek çok kuruluşta standart intibak eğitimi paketleri vardır, fakat mümkün olduğunda

intibak eğitimi planlı bir geliştirme programının parçası olarak bireylerin ihtiyaçlarına

uyarlanmalıdır .

 

1.Gün

Yeni başlayan kişi birinci gün tüm gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilerini anlayamayacaktır, öyleyse onun işe başlamasından önce kesinlikle elzem olan şeyleri seçmek önemlidir.

 • Şirket politika beyanı
 • Şirket tesis kuralları
 • Yalnızca, yeni işçinin ilk bir kaç gün içinde karşılaşabileceği tehlikelere ilişkin tedbirler
 • Kuruluşun güvenlik kültürü ve beklenen davranışın tanıtılması
 • Yapabilecekleri şeyler, gidebilecekleri yerler hakkındaki sınırlamalar(sebepleriyle birlikte)
 • Acil durum prosedürleri
 • İlk yardım düzenlemeleri, esenlik ve rahatlık sağlama
 • Kazalar ve tehlikeli durumlar için raporlama prosedürleri
 • Sağlık gözetim prosedürleri

Birinci günde verilen eğitim basit ve kısa olmalıdır; sıklıkla iş dışında verilir, başka bir

deyişle sınıfta eğitim verilir. 

 

Birinci Günden Sonra

Yeni başlayanlar ilk intibak eğitimlerini alıp çalışmaya başladıktan sonra onlara bir dizi bilgi verilebilir. Bu, irtibat isimleri ile birlikte idari ve spesifik roller ve sorumluluklar, istişare prosedürleri ve endişe konularının rapor edilmesi ve performanslarının nasıl değerlendirileceği ve geliştirileceği hakkında daha fazla detay içerebilir.

Ek olarak, yetkinlik ve bilgilerini inşa edebilmek ve azalan seviyede denetim sağlamak için daha kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gerekli olabilir.

 

Ek Eğitim

Risk yeni olduğunda veya artması muhtemel olduğunda ek eğitime gerek duyulabilir.

Bu, genellikle değişim içerir, şöyle ki:

 

 • Yeni tehlikelerin doğduğu veya mevcut çalışma modellerinin değiştiği durumlarda

yeni veya büyük oranda değişen süreçler, ekipmanlar veya çalışma prosedürleri.

 

 • Yeni terfi, iş değişikliği veya ek sorumluluklar. Yeni bir işe transfer edilen veya terfi alan kişiler her zaman yeni tehlikeler ve sorumluluklar ile karşılaşacaktır. Onların yetkinliği hakkında yanlış varsayımlarda bulunulabilir ve onlar sınırlamalarını alenileştirmeye tereddüt edebilir.

 

 • Mevcut personel için tazeleme eğitimi. Bireylerin sürekli gelişmesi gittikçe artan bir şekilde yalnızca maksimum verimlilik sağlamak için gerekli görülmemektedir, aynı zamanda ilginin devam ettirilmesine yardımcı olan önemli bir motivasyondur. Aynı zamanda yetkinlik (tutumlar, beceriler ve bilgi) zamanın geçişi ile dejenere olabilir ve mevcut riskler hakkında yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla eğitim yalnızca bir defaya mahsus bir egzersiz değildir; düzenli pekiştirme ve güncelleme gerektirir. Yaşlı, deneyimli personel yöntemlerinde katılaşabilir ve eğitilmeleri zor olabilir. Eğitimin çalışma hayatlarının düzenli bir özelliği olması halinde bunun olma ihtimali daha düşüktür.

 

Denetim

Yeni çalışanlar işlerine kademeli olarak ısındırılmalıdır. Yetkinlik dereceleri arttıkça

gerekli denetim derecesi azalacaktır. Denetim seviyesini belirleyen faktörler şunları içerir:

 

 • Kişinin becerileri ve vasıfları
 • Genel olarak iş ve yapılacak olan görev deneyimi
 • Yaş
 • Kişinin tutumu ve kabiliyeti
 • Yapılacak olan görevin mahiyeti ve karmaşıklığı ve doğasında bulunan riskler
 • Görev için geçerli olan çalışma sistemleri ve her türlü spesifik güvenlik gereklilikleri 
 • Çalışanın iletişim becerileri ve muhtemel özel ihtiyaçları

 

İşyerinizin daha sağlıklı ve güvenli olması için çalışıyoruz! EFOR OSGB