İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşletmeler İçin Önemi

Acil Durum Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşletmeler İçin Önemi  – İş sağlığı ve güvenliği, herhangi bir işyerinin en önemli unsurlarından biridir ve şirket için önemli mali faydalar sağlayabilir. Güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların yaralanma ve hastalıklarında bir azalmaya yol açar ve bu da iş devir oranlarını, devamsızlığı ve işçi tazminat taleplerini azaltır. 

İş kazaları dünya çapında önemli bir sorundur. Bu kazalar ciddi yaralanmalara, sakatlıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu kazalarla ilgili maliyetler, hem insanların çektiği acılar hem de mali kayıplar açısından sarsıcı olabilir. Bu yazımızda Türkiye’de ve dünyada iş kazalarının yaygınlığını ve maliyetlerini öğrenmiş olacaksınız.

Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün (ILO) verilerine göre, dünya çapında her yıl işle ilgili kazalar veya hastalıklar nedeniyle yaklaşık 2,78 milyon ölüm yaşanıyor. Bu, her gün 7.600’den fazla ölüm anlamına geliyor. ILO, insan kayıplarına ek olarak, iş kazaları ve hastalıklarının küresel ekonomiye her yıl dünyanın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık %3,9’una, yani yaklaşık 2,8 trilyon dolara mal olduğunu tahmin ediyor.

Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları da önemli bir sorundur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında 2.334 iş kazası meydana geldi, 1.434 yaralanma ve 129 ölüm meydana geldi. Türkiye’de iş kazalarının en yaygın nedenleri düşme, kayma ve takılmalar olup, bunu ulaşım kazaları ve zararlı maddelere maruz kalma izlemektedir.

Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetleri de önemli. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2021 yılında Türkiye’de meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti yaklaşık 1,8milyar Türk Lirası (yaklaşık 200 milyon ABD Doları) olmuştur. Verimlilik kaybının maliyeti ve ekonomi üzerindeki etkisi gibi dolaylı maliyetlerin yanı sıra.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sorununu ele almak için Türkiye’de, iş yeri güvenliği düzenlemelerini güçlendirmek ve teftişleri artırmak da dahil olmak üzere bir dizi önlemi hayata geçirdi. Ancak, Türkiye’de kaza sayısını azaltmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için yapılacak daha çok iş var.

 

Küresel olarak, iş kazaları ve meslek hastalıkları sorununu çözmek için de çalışmalar yapılmaktadır. ILO, işle ilgili ölüm ve yaralanmaların sayısını 2030 yılına kadar %50 oranında azaltma hedefi belirlemiştir. Bu hedefe ulaşmak için ILO, işyeri güvenliğini iyileştirmek ve teşvik etmek için dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, işverenler ve işçilerle birlikte çalışmaktadır. önleme kültürüdür.

Sonuç olarak, iş kazaları ve meslek hastalıkları Türkiye’de ve dünyada önemli bir sorundur. Bu kazalar ciddi yaralanmalara, sakatlıklara ve hatta ölüme neden olabilir ve bunlarla ilişkili maliyetler şaşırtıcı olabilir. Ancak, bu sorunu çözmek için çabalar sürüyor ve devam eden eylemlerle işyeri güvenliğini artırmak ve gelecekte kaza ve hastalık sayısını azaltmak mümkün.

İSG İçin Yapılan Harcamalar Bir Masraf Olarak Değil Geri Dönüşü Yüksek Bir Yatırım Olarak Görülmelidir.

Şirketler, iş sağlığı ve güvenliğine yatırım yaparak maliyetlerini düşürmenin yanı sıra finansal performanslarını da iyileştirebilmektedir. Örneğin, güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların moralinin ve üretkenliğinin artmasına yol açarak verimlilik ve karlılığın artmasına neden olabilir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan şirketler, potansiyel çalışanlar ve müşteriler için genellikle daha cazip görülüyor. Bu, artan müşteri sadakatine ve daha güçlü bir marka itibarına yol açarak sonuçta gelirin ve iş büyümesinin artmasına neden olabilir. 

Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği programı uygulamak, hem yönetimden hem de çalışanlardan taahhüt gerektirir. İşyeri tehlikelerini ve risklerini tanımlamayı, bunları hafifletmek prosedürler ve denetimler oluşturmayı ve uyumluluğu sağlamak için eğitim ve kaynaklar sağlamayı içerir. Programın düzenli olarak değerlendirilmesi ve güncellenmesi de iş yerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesini sağlamak için gereklidir. Özetle iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak sadece çalışanlar için doğru olan bir şey değil ama aynı zamanda akıllıca bir iş kararı. Şirketler, güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanların moralini, üretkenliğini ve bağlılığını artırmanın yanı sıra müşterileri çekebilir ve elde tutabilir. İş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapmak, hem çalışanları hem de işverenleri gereksiz tıbbi masraflardan, üretkenlik kaybından ve potansiyel yasal yükümlülüklerden kurtarabilen iş yeri kazaları ve yaralanmaları olasılığını da azaltabilir. Bu nedenle, şirketlerin iş sağlığı ve güvenliğini iş stratejilerinin ve kültürlerinin temel bir parçası haline getirmeleri önemlidir.

Bu konunun hem çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği hem de şirketinizin itibar ve geliri için bu kadar önemli iken şirket çalışanlarınızı bilinçlendirmek gerekli eğitimleri almak için Efor OSGB uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.