İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve Güvenliği  nedir?, temel olarak önleyici işlevlere sahip olan ve işveren, işçilere danışmanlık yapmaktan sorumlu olan hizmetlerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği , işçi nüfusunun hastalık ve yaralanma eğilimlerini inceleyen ve bunları önlemek için stratejiler ve düzenlemeler öneren ve uygulayan bir halk sağlığı alanıdır. 2013 yılında 6331 sayılı kanunun kabul edilmesiyle İşyeri yaralanmaları ve hastalıklarını incelemeye ve önlemeye adanmış, iş sağlığı ve güvenliği alanı, Türk işçiler için son 5 yılda elde edilen son derece olumlu sonuçlardan sorumludur. Türkiye’de, İş Sağlığı ve Güvenliğinde ki çalışmaların önemli bir kısmı işyerlerini ziyaret etmek, işçinin yaralanma veya hastalık riskini değerlendirmek, optimal fiziksel ve zihinsel sağlığı kolaylaştıracak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek için gereken şartları sağlamaktır. Çalışma ortamlarımızın (şantiyelerden ofis binalarına kadar) yaralanmalara engel olmak için güvenlik önlemleri almasının yanı sıra, iş sağlığı uzmanları da fiziksel veya zihinsel hastalıklara yol açabilecek hem kısa hem de uzun vadeli tehlikeleri sınırlamaya çalışıyor. Çalışma fiziksel ve zihinsel sağlık koşulları ışığında çalışanların yeteneklerine uyarlanmalıdır. Güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak, kurumsal sorumluluğun temel bir parçasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, mesleki yaralanma ve hastalıkların teşhisinde, tedavisinde ve rehabilitasyonunda yer alabilir. Meslek hastalıkları ve yaralanmaları bilgisi, iş bilgisi, çalışma ortamı ve işyerinde ortaya çıkan mesleki maruziyetler ile bağlantılı olarak iş sağlığı profesyonellerinin işle ilgili sağlık sorunlarının yönetiminde kilit bir rol oynamasını sağlar. Başarılı sağlık ve güvenlik programları, belirli bir iş veya proje için uyarlanmış programlardır. Etkili bir güvenlik programının temel amacı iş kazalarını ve hastalıklarını azaltmaktır. Özetle, İş sağlığı hizmetlerinin sağlanması, çalışanların güvenliğini, sağlığını ve refahını korumak ve desteklemek, çalışma koşullarını ve çalışma ortamını iyileştirmek amacıyla işyerinde faaliyetler yürütmek anlamına gelir. Herşey önce insana değer vermekle başlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin iş güvenliği kısmına değinirsek işçilerin iş kazaları yaşamasını önlemek için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken bir dizi önleme İş Güvenliği denir. 6331 sayılı Kanun’un Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kabul edilmesinin ardından, EFOR OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. ‘de ortak sağlık güvenliği birimi ve profesyonel sorumluluk ve kalite bilinci olan şirketimiz olarak yetkilendirildik. 2013 yılından beri iş güvenliği konusunda tecrübe ve referanslara sahiptir. Bu yasa, sosyal refah ve adaletin gerçekleşmesini sağlamanın yanı sıra, işçilerin yaşam standartlarını ve işgücünün kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bakanlık çalışma hayatının düzenlenmesi için önleyici tedbirler alır ve işverenle çalışan arasındaki ilişkinin Mesleki eğitim, teftiş ve kanun yaptırımı yoluyla çalışma barışının korunması için kolaylaştırılmasını sağlar. Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ile ilgili bazı problemler teknolojik gelişmelere tam olarak paraleldir ve özellikle işyerinde çalışan kişilerin güvenliğinin açılması artmıştır. Bu nedenle iş güvenliği önem kazanmıştır, çünkü iş yerlerinin önceden bazı önlemler alarak güvence altına alınması gerekmektedir.İş Güvenliği hizmetleri, güvenlik alanında sürekli öğrenme için bir fırsat sunar. Kuruluşlarında güvenlik için sorumluluk verilenlerin, mevzuatın tüm yönleriyle bilgili olmaları, politika ve prosedürleri uygulama yetenekleri ve çalışanları herhangi bir rolde eğitme yetenekleri olmalıdır.Çeşitli tıbbi, yasal, teknik ve yönetsel faaliyetlere ek olarak, güvenli bir çalışma ortamında eğitim de önemlidir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak için, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman olan nitelikli insanlara ihtiyaç vardır. EFOR OSGB, üretkenlik, moral ve güvenlik bilincini arttırırken, OSHA uyumluluğunu sağlamanıza yardımcı olmayı taahhüt eden bir şirkettir. OSHA’nın ruhuna uygun olarak, her işverene çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamada yardımcı olmak istiyoruz. İş güvenliğinin hayat kurtardığını biliyor, her kurum için güvenlik eğitimi ve uzmanlığı sağlayabileceğimize inanıyoruz.
İş Güvenliği, yaptığımız her işin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm faaliyetlerde birinci önceliğe sahiptir.

İSG  amacı aşağıdaki gibidir.

1- Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
2- Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
3- İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
4- İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
5- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6- Çalışma verimini arttırmak.

Efor OSGB İstanbul; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır. Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!

 

isggm