İSG Kanunu Az Tehlikeli Sınıfta 50 çalışan altı için 2024 Yılına Ertelendi

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

İSG Kanunu 50 Çalışan altındaki işletmeler için 2024 Yılına Ertelendi!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ertelemeleri | İSG Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girerek tüm çalışanları kapsama aldı.  Ancak devlet kurumları ve 50 ‘den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 4 defa ertelenerek 2024 yılına, toplamda 11 yıl ötelenmiştir!  Umarız 2024 yılında uygulamaya alınır!? İş sağlığı ve güvenliği kanunu ertelemelerine karşı çözüm önerimiz var!

İşveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve çalışma koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve görevlerini düzenleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012‘de çıkarıldığında; Tüm işyerlerini kapsadığı ancak; Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için “işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı” görevlendirilmesinin yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30 Haziran 2014) yürürlüğe gireceği yazıyordu. Zaten ertelenerek başlayan süreç sonrasındada sürekli olarak ötelendi. 2012 yılından 2024 yılına geçen süreçte İş sağlığı ve güvenliği kanunu ertelemeleri sürecini aşağıda özetliyoruz;

2016 Yılına Ertelenmesi

02.08.2013 ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de Torba Yasa olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu maddelerinde; 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi,  01 Temmuz 2016 tarihine öteleme (2 yıl erteleme) yapıldı.

2017 Yılına Ertelenmesi

Resmi gazetede yayınlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 71. maddesinde “20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “01/07/2016” ibaresi “01/07/2017” şeklinde değiştirilmiştir.” İfadesi yer alarak, Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu +1 yıl daha ertelenmiştir.

2020 Yılına Ertelenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında, az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren 50 altı çalışanı olan işletmeler ile Kamu Kurumlarında, sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alınmasının, 2017’den 2020’ye +3 yıl erteleme yapılmasını da içeren kanun 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2024 Yılına Ertelenmesi – Umarız Bu Son Erteleme Olur?!

28 Temmuz 2020 Salı tarihinde 31199 tarihli resmi gazetede yayınlanan torba kanun madde 10 ‘a göre: “50 ‘den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu ile Kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.” Yani +3,5 yıl erteleme ile 2024 yılında İSG kanununun tam kapsama alınacağı belirtildi. 

İSG Kanunu Neden Sürekli Erteleniyor ve Sorunun Çözümü Ne olabilir? 

Kamu kurumları ile 50 ‘den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 2014 yılından beri 4. defa ertelenerek 2024 yılına, toplamda 10 yıl ötelenmiştir! Neden İş sağlığı ve güvenliği kanunu ertelemeleri yapılıyor?

Sebebi; işyerleri için gereksiz ek MALİYET getireceği iddiasıdır. Yasaya itiraz eden mesleki oda ve kurumların üyelerinin üst ortalamada çalışan sayıları 10’dan azdır. Bu kurumların itirazının önüne geçmenin yolu; İşverenin aynı il sınırlarında az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 10’dan az çalışanı olması halinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğunun kaldırılmasıdır.

Diğer bir önerimizde; 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde; düşük maliyet unsuru olan “iş güvenliği uzmanı” görevlendirmesinin aktif olması yüksek maliyet unsuru olan “işyeri hekimi” hizmetinin ötelenmesi olabilir.

Türkiye’de az tehlikeli gruptaki firmaların yaklaşık %1’i 50 çalışanı geçmektedir. Ayrıca İSG risk ve tehlike kavramları işyerindeki kişi sayılarıyla orantılı değildir…

Az tehlikeli sınıfta, İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 2024 yılına ertelemesi kamuoyunda yanlış anlaşılmakta;  İSG mevzuatı yükümlülüklerinin tamamının ertelendiği zannedilmektedir. Oysa İSG mevzuatında İSG-Katip ataması dışında kalan tüm maddeleri (Örneğin çalışanların İSG eğitimi alması, işyeri risk değerlendirmesi, İSG talimatları, acil durum planları ve tatbikatları gibi) 2013 yılından bugüne aktiftir. Çalışma Bakanlığı’na bağlı İSGGM nin bu konuda kamuoyunu bilgilendirici basın açıklamaları yapması ve kamu spotları yayınlamasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkiye’de İSG Konusunda Genel Değerlendirme

Efor OSGB  Genel Müdürü Savaş GÜMÜŞ; İş sağlığı ve güvenliğini uyulacak kanuni bir mecburiyetten ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan,  kaliteyi ve verimliliği artıran bir YATIRIM olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli ÖNLEMLER alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 engellenebilmektedir. İSG Kültürü işyerinde, evde, sokakta hayatın her alanında önem taşımaktadır.

Ülkemiz GSMH bütçesinin  %5 ‘inden fazlası iş kazası ve meslek hastalığı maliyetlerine harcanmaktadır. AB ortalaması %1,5 oranında olduğu göz önüne alındığında, bu alana yapılacak harcamalar kazancı yüksek yatırımlar olarak görülmelidir. Ayrıca kurtarılacak hayatların değerine de paha biçilemez…

Türkiye’deki firmalar  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli özeni gösterecek bilince sahip değildirler. Büyük çoğunluğu bedava verseniz bile bu hizmeti almak istemezler maalesef… Bu nedenle ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması isteniyorsa; İş müfettişlerinin daha çok denetim ve cezai yaptırımlar uygulaması gerekmektedir. Az tehlikeli sınıfta ve kamuda; İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ertelemeleri için de bir orta yol bulunarak çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Umarız 2024 yılı itibariyle İSG kanunu tam kapsamlı uygulanmaya ve denetlenmeye başlar.

Unutmayalım! KAZALAR TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALINARAK ÖNLENİR. ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR.

Efor OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliğiniz “Emin Ellerde”