İş Sağlığı Dinlenme Süreleri

İş Sağlığı Dinlenme Süreleri

Ara Dinlenmesi: İş Kanunu, günlük çalışma süresi içinde işçiye dinlenmesi ve yemek, içmek gibi ihtiyaçlarını giderebilmesi için ara dinlenmesi verilmesini zorunlu tutmuştur. Ara dinlenme süreleri iş yerindeki çalışma sürelerine göre artan bir biçimde tespit edilmiştir. Buna göre, dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilir. Öngörülen bu süreler, asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Hafta Tatili: İşçinin haftada altı günden fazla çalıştırılamaması, her işçinin haftada bir gün yirmi dört saat dinlendirilmesi gereklidir. Hafta tatili kural olarak Pazar günü kullanılır. Ancak bu gün çalışmak zorunda olanlara haftanın diğer bir günü tatil olarak verilir. İş Kanunu uygulamasında Cumartesi günü iş gününden sayılır ve bu gün için tatil ücreti ödenmez. İşveren hafta tatilinde çalışmayan işçisine o günün ücretini tam olarak öder.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!