İş Kazalarının Tahmini

İş Kazalarında İlk Yardım

İş Kazalarının Tahmini

İş Kazalarının Tahmini – İnsan her şeyle ilişki içindedir. Elbette ki bu etkileşimler içinde bir kazanın meydana gelmesinde sayısız faktör rol oynar.

İş kazalarının sınıflandırması ile sebeplerinin izahı mümkün değildir. Ya da bu bölümde bahsedilecek faktörlerden sadece biri ile açıklamak da işin çözümü sayılmaz. Kazayı oluşturan faktörlerin birbirinden bağımsız olarak ele alınması da farklı problemleri ve bazı yetersizlikleri beraberinde getirmiştir. Zira kazaların sayısız faktörün değişik oranlardaki paylarının etkileşimi ile meydana geldiği kabul edilmiştir. Mesleki bilgilerini almaya çalıştığımız İSG dünyasında (almakta olduğumuz her bir ders ya da ünite), iş kazalarını oluşturduğu düşünülen faktörleri, bilimsel olara “kavramlaşmış” (kabullenmiş ve kitabi bilgi olarak tanımlanmış) seviyedeki araştırmaların meyveleri, neticeleridir.

Artık şu bilinmektedir ki, çalışma ortamlarında kazaları önleme hususunda yapılacak çalışmalarda, konuyla ilgili elde edilebilecek bütün faktörlerin irdelenmesi, bulunması ve birlikte analiz edilmesi sonrasında, kaza üreten unsurlar hakkında yönetimi uyaran, bu şekilde kaza vuku bulmadan önce, erkenden önlem alınmasına imkân sağlanması gerekmektedir.

İş Kazası Teorileri

İşçilerin çalışma yaşamında maruz kaldıkları olası risklerin azaltılmasının gündeme gelmesinden bu yana, birçok teori geliştirilerek iş kazalarının nedenleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Araştırmalarda kaza nedenleri (accident causations) ve kazalara etki eden faktörler, genellikle kaza sebep teorileri ve kaza sınıflandırmaları ile iç içe girerek ve bazen de biri diğerinin yerine kullanılarak ele alınmıştır. Bunlardan bazıları “Ergonomi” dersinde açıklanmıştır.Kaza sebepleri tehlikeler (hazards) çalışma yaşamında fark edilemeyen bazı eksikliklerin oluşturduğu boşluklardan kaynaklanır. Kazaları önlemek için alınan makine koruyucusu ya da kişisel koruyucu gibi tedbirler, kazanın olmaması için birer katman ve bariyer teşkil etse de, bunların içinde farkedilemeyen şartların oluşturduğu boşluklar (hatalar, kusurlar, ihmaller, arızalar vb.) ardışık olduğunda kayıplara (losses) sebebiyet vermektedir. Kazalarla ilgili değişik dönemlerde bazı teoriler ortaya çıkmış ve bunlar uzun yıllar iş güvenliği programlarına temel teşkil etmişlerdir.

İş Kazalarının sebeplerini açıklamak için geliştirilen en genel teoriler şunlardır..

• Domino Teorisi,
• İnsan Faktörleri Teorisi,
• Kaza/Olay Teorisi,
• Epidemioloji Teorisi,
• Sistem Teorisi,
• Kombinasyon Teorisi,
• Tek Faktör Teorisi,
• Çok Faktör Teorisi,
• Enerji Teorisi

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB