İş Güvenliğinde Afet Kavramı

İş Güvenliğinde Afet Acil Yardım Planlaması

İş Güvenliğinde Afet | Birleşmiş Milletler ’in tanımına göre “afetler”, insanlar, tabi ve kültürel kaynaklar için fiziksel, ekonomik ve sosyal veya çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kaynaklı herhangi bir olayın sonucudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Afrika’daki afetlere karşı hazırlamış olduğu eğitim programında afet için; “Hasar veren, ekolojik tahribata neden olan, insan kaybına, sağlığın ve sağlık servisinin, dışarıdan olağanüstü yardım gerektirecek kadar kötüleşmesine neden olan her türlü oluşumdur.” denilmektedir. Yukarıdaki her iki tanımda en önemli müşterek nokta; “olay bölgesine diğer yerlerden, ülkelerden, afet sonuçlarını asgariye indirmek için yardım yapılması” gereğidir. Yani, afetlerle yerel imkânlar ile baş edilememektedir. Afetlerin en önemlisi ise, deprem gibi bazı afetlerin ne zaman olacağı, nasıl olacağı veya gelişeceği, nerede olacağı veya oluşacağı, ne şiddette veya zararlı olacağı, ne kadar kişinin ne kadar zarar göreceğinin tam ve kesin olarak bilinememesidir. Bununla beraber meteorolojik afetlerin tahmini ve erken uyarısı mümkündür. Afetlere neden olan (deprem, aşırı yağışlar, vb. gibi) tehlikelerin ortaya çıkması engellenemez ise de afetlerin neden olabileceği can, mal, üretim, vb. kayıpların afet öncesi çalışmalar ve alınacak olan önlemler ile azaltılması mümkündür.

Olay:  Yerel ve sınırlı etkisi olan hadiselerdir. Bu tür hadiseler yerleşim birimlerinin, kurum ve kuruluşların iş yapma kapasitesini önemli ölçüde etkilemez. Olay, ona ilk müdahale edenler tarafından kontrol altına alınabilir.

Olaylarda Afet Acil Yardım

Planının hiçbir servisi çalıştırılmaz ve olaya ekip olarak müdahale etmez; sadece standart operasyon prosedürleri ve bazı kontrol listeleri kullanılabilir. Acil Yardım Ekibi: Kuruluş, görev ve çalışma esasları bu planda belirtilmiş olan müdahale, bilgi ve planlama, lojistik/bakım ve finans/yönetim servisleridir.

Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi Oluşturma Aşamaları

Tesislerin “afetlere dirençli kurum” ve verdikleri hizmetlerin de “afetlere dirençli iş” hâline gelebilmesi için yapılacak afet acil yardım planlama çalışmaları aşağıdaki on adımda gruplandırılabilir.

 1. Afet yönetimi ve planlama ekiplerinin oluşturulması
 2. Risk ve tehlikeye maruz kalma analizleri
 3. Mevcut hazırlık ve kaynakların tespiti
 4. Risklerin derecelendirilmesi ve yüksek riskli bölgelerin tespiti
 5. Acil çıkış / yangın / tahliye durumlarının belirlenmesi
 6. Kontrol listeleri ve prosedürlerin hazırlanması
 7. Eksik acil durum malzemelerinin belirlenmesi
 8. Kritik görevler ve görevlilerin belirlenmesi
 9. Tesis afet müdahale ekiplerinin (TAME) oluşturulması
 10. Periyodik tatbikatlar ile planların benimsenmesi ve yenilenmesi

Yukarıda adımları verilen planlamanın başlıklarını 4 ana grupta da toplanabilir:

 1. Politika ve planlama takımının oluşturulması, mevcut mevzuatın ve gönüllü endüstri girişimlerinin incelenmesi
 2. Potansiyel risklerin analizi ve olası etkilerin önlenmesi
 3. Planın hazırlanması
 4. Planın uygulanması

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz. 

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.