İş Güvenliği KKD Kullanım Kriterleri ve Listesi

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIM KRİTERLERİ

İş Güvenliği KKD Kullanım Kriterleri | Risklerin kaynağında kontrol altına alınması, kontrol altına alınamayan risklere karşı toplu korunma tedbirlerinin ardından kişisel koruyucu donanımlar kullanım hiyerarşisisine uygun oluşturulan KKD programının ilk dört bileşeni doğru KKD’nin seçilmesi ile ilgilidir. Diğer dört bileşen ile seçilmiş olan KKD’nin doğru bir şekilde kullanılarak kişinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli aşamalar tamamlamış olur.

Kullanıcılar KKD kullanma gereksinimini algılarsa, nasıl kullanacağını bilirse ve KKD’nin fayda ve performans değerleri hakkında bilgi sahibiyse, ancak o zaman KKD tam anlamıyla koruyucu olabilir. Çalışanların “güvenli davranış” sergilemeleri için güvenlik ihtiyacı hissetmeleri önemlidir. Güvenlik ihtiyacı ile birlikte KKD’nin ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olması çalışanı güvenli davranışa, yani KKD’nin doğru kullanımına sevk edebilecek ortamı hazırlar. Bu nedenle, KKD dağıtılmadan önce, kullanıcılar KKD kullanımı eğitimine tabi tutulmalıdır. Bu eğitim sadece bilgi ve beceri alanlarını değil, aynı zamanda davranışsal alanı da kapsamalıdır. Sonuç olarak, çalışanlar KKD kullanma gereksinimini algılamadıkça, uygulatma çabaları yetersiz kalabilir.

İş Güvenliği KKD kullanım kriterleri kapsamında kullanıcıya işe başlamadan önce ve iş başında 6N eğitimleri verilmelidir. 6N eğitimleri;

  • Neden KKD kullanması gerektiği,
  • Ne zaman, hangi koşullarda KKD kullanması gerektiği,
  • KKD’nin onu Ne Seviyede koruyacağının,
  • Nasıl giyeceğinin, takacağının ve taşıyacağının,
  • Ne Kadar süre kullanacağının, hangi durumlarda değiştireceğinin,
  • Kullanımı bitince Ne şekilde çıkarıp, temizliğini ve bakımını yapacağı hususlarını içerir.

Eğitim, davranış değişikliğine sebep olmalı, ölçme ve değerlendirme ile eğitim takibi yapılıp, denetlenmelidir. Kişisel koruyucu donanımlar doğru bir şekilde kullanım talimatlarına uygun giyilmesi, takılması ve taşınmasının yanısıra, doğru bir şekilde çıkarılması da çok önemlidir. Tehlikelerle temas etmiş olan KKD’lerin vücuttan çıkarılırken tehlikenin vücuda bulaşma riski de oluşmamalıdır. Çıkartma talimatları hazırlanıp kullanıcıya öğretilmelidir. Duruma göre kullanılmış KKD’nin işletmenin çevresel atık prosedürlerini uygulayarak bertaraf edilmesi de gerekebilir.

İş Güvenliği KKD kullanım kriterleri kapsamında KKD’nin kullanımı ve özellikle doğru kullanımı için yönetsel ve örgütsel çalışmalar yapılmalıdır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki KKD’nin kullanımında yönetimin, yöneticilerin örnek davranışları, teşvik edici uygulamaları, diğer kullanıcılar, ödül ve ceza yaptırımlarının etkisi yüksektir. Eğitimler ile KKD’yi neden kullanması gerektiğini öğrenen kullanıcı, kendisine hızlı temin edebileceği yakın bir noktada, kolay giyilen, takılan veya elde taşınan, konforlu, kullanım kolaylığı olan KKD temin edildiğinde, hem kendisi isteyerek hem de diğer kullanıcıları olumlu yönde etkileyerek KKD’yı doğru kullanmaktadır. Rol model olan birinci derece amirler ile diğer çalışma arkadaşları bu konuda yol gösterici olmaktadırlar.

KKD kullanımı alışma süreci ile de doğrudan orantılıdır. Kullanıcı alışık olduğu çalışma düzenine yeni bir unsur eklendiğinde bu unsur ile çalışmaya alışma süreci geçirir. Bu yüzden değişen şartlara göre yeniden belirlenen KKD’ler için ilk etapta alışma süreci göz önünde bulundurulmalıdır. KKD programının en önemli bileşenleri olan yönetsel ve örgütsel destek ile denetleme bileşeni için öncelikle KKD kullanımını destekleyen yazılı politikalar oluşturulup, çalışanlar bilgilendirilmelidir. KKD kullanım kuralları konmalı ve uygulatılmalıdır. Söz konusu uygulatma, iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği denetim ve teşvik sisteminin yeterliliğine bağlıdır.

İş Güvenliği Baş Koruyucuları

• Endüstride (madenler, inşaat sahaları  ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler,

• Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri),

• Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)

İş Güvenliği İşitme Koruyucuları / Kulaklıklar

• Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar

• Tam akustik baretler/başlıklar

• Endüstriyel baretlere takılabilen kulaklıklar

• Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan işitme koruyucuları / kulaklıklar

• İç haberleşme donanımlı işitme koruyucuları

İş Güvenliği Göz ve Yüz Koruyucular

• Gözlükler

• Tam kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)

• X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, morötesi (ultraviyole), kızılötesi (infrared),  görünür ışıma radyasyon gözlükleri

• Yüz siperleri

• Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere takılabilen maskeler veya baş bantlı maskeler, kaynakçı başlıkları)

İş Güvenliği Solunum Sistemi Koruyucuları

• Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler • Hava beslemeli solunum sistemleri

• Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları • Dalgıç donanımı

• Dalgıç elbisesi

İş Güvenliği El ve Kol Koruyucuları

• Özel koruyucu eldivenler:

– Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)

– Kimyasallardan

– Elektrikten

– Sıcak ve soğuktan

• Tek parmaklı eldivenler

• Parmak kılıfları

• Kolluklar

• Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)

• Parmaksız eldivenler

• Koruyucu eldivenler

İş Güvenliği Ayak ve Bacak Koruyucuları

• Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeler

• Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar

• Parmak koruyuculu ayakkabılar

• Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları

• Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar

• Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

• Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

• Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

• İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

• Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler

• Tahta tabanlı ayakkabılar

• Takılıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları

• Dizlikler

• Tozluklar

• Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı)

• Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı)

İş Güvenliği Cilt Koruyucuları

• Koruyucu kremler / merhemler

İş Güvenliği Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları

• Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı)

• Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler

• Isıtmalı yelekler

• Cankurtaran yelekleri

• X ışınına karşı koruyucu önlükler

• Vücut kuşakları / kemerleri

İş Güvenliği Vücut Koruyucuları

• Düşmelere karşı kullanılan donanım:

– Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)

– Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı ve aksesuarları

– Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)

• Koruyucu giysiler: o Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)

– Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme vb)

– Kimyasallardan korunma sağlayan giysi

– Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi

– Isıya dayanıklı giysi

– Termal giysi

– Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi

– Toz geçirmez giysi

– Gaz geçirmez giysi

– Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven vb)

– Koruyucu örtüler

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz TAMAM!

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB