ILO-OSH 2001:İSG Yönetim Sistemi

ILO – OSH 2001: ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Efor OSGB İstanbul -ILO, OHSAS 18001’e, çalışanların katılımı, kuruluşların küreselleşmesi ve dışarıdan hizmet alımının artışı ile ortaklıklar (tedarik zinciri yönetimi) gibi konuları da eklemiştir. ILO – OSH 2001: ILO İSG Yönetim Sistemi ILO’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Rehberleri ILO-OSH 2001:İSG Yönetim Sistemi  (ILO, 2001), üç taraflılık gibi ILO değerleri ile ilgili uluslararası standartları yansıtmaktadır. Rehberlerin yasal bağlayıcılığı yoktur.

Ulusal kanun, yönetmelik veya kabul gören standartların yerini alması amaçlanmaz. İşletmelerdeki uygulamaları sertifikasyon gerektirmez; fakat iyi uygulamaların ortaya konması bakımından sertifikasyon olasılığını dışarıda bırakmaz.

ILO’nun bu rehberleri, ulusal düzeyde aşağıdaki konularda destek sağlar:
İSG yönetim sistemi için, tercihen ulusal kanun ve yönetmeliklerle desteklenen ulusal çerçevenin oluşturulması,
• Yönetmelik ve standartlarla uyumun güçlendirilmesi için gönüllü düzenlemelerin geliştirilmesi yoluyla İş Sağlığı ve Güvenliği performansının devamlı iyileştirilmesi,
• Bir işletmenin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, işletmenin etkinliklerinin niteliği de dikkate alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine yönelik hem ulusal hem de özel rehberlerin geliştirilmesi.
ILO ILO-OSH 2001:İSG Yönetim Sistemi Rehberlerinde, işletme düzeyinde uygulanan İSG Yönetim Sistemleri için bir model tanımlamaktadır.
Bu rehberler ilkin Fransa’da benimsenmiştir. ILO Rehberlerinin tanıtımı amacıyla bir değerlendirme rehberi oluşturulmuş ve bir tanıtım programı düzenlenmiştir.
Bazı ülkelerde, örneğin Almanya ve Polonya’da, işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile ilgili ulusal rehberler ILO Rehberleri temel alınarak geliştirilmiştir.

Üçlü Sorumluluk Programı

“Üçlü Sorumluluk Programı”, kimya firmalarında sağlık ve güvenlik ile çevre performanslarının devamlı olarak iyileştirilmesi amacıyla kimya endüstrisi tarafından başlatılan küresel bir girişimdir.
Bu program, 1985 yılında Kanada’da başlatılmıştır. Program, Uluslararası Kimya Dernekleri Konseyi tarafından koordine edilmekte ve hâlen 52 ülkede uygulanmaktadır. Avrupa Kimya Sanayi Konseyi, kimya endüstrisinde yer alan 27 Avrupa derneğinin yürüttüğü Üçlü Sorumluluk Programını koordine ederek geliştirmektedir.
Üçlü Sorumluluk Programı, “Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al” (PUKO) Deming Döngüsü temeline dayanır; ISO 14001, OHSAS 18001, EMAS (AB – çevre yönetim sistemi) ve ISO 9001 gibi endüstride yaygın kullanılan, geçerli standartların şartlarını da dikkate alır.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz TAMAM!