Ekonomik Krizde Çalışan Maliyetini İndirmenin Yolu

Ekonomik Krizde Çalışan Maliyetini İndirmenin Yolu

Çalışan Maliyetini İndirmenin Yolu – Koronavirüs / COViD-19 Salgınında Kısa Çalışma Ödeneği ile Çalışan Maliyetini İndirerek Tasarruf Edebilirsiniz. Ekonomik kriz dönemlerinde işverenler çalışanların ücretleri bazen hiç ödenemediği gibi eksikte ödeyebiliyor. Bu konuya çözüm bulamadıkları takdirde işyerinde küçülmeye de gidebiliyorlar. Küçülme ile sorunlar çözülmediği takdirde son çare olarak işleyiş sürecini sonlandırmak olarak görebilirler. Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel ve ya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, çalışılmayan süreler için işçiye ödenmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Detayları

Üç ayı geçmemek üzere İŞKUR tarafından ödenmektedir. Ödeneğin oluşabilmesi için ekonomik durgunluğun dört sebebi olmalıdır, bunlar;
– Genel ekonomik kriz, Bölgesel kriz, Salgın Hastalıklar (Koronavirüs, Kovit-19)  Sektörel kriz,- İşveren kaynaklı olmayan, öngörülemeyen ve dış etkilerden gelen zorlayıcı sebeplerdir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Bu ödenek, işçilere doğrudan ödenmekte olup, kısa süreli zorlayıcı sebeplerin üç ayla sınırlı olmak üzere karşılanmasını hedeflemektedir.
Zorlayıcı sebeplerin neler olduğu konusunda işveren ispatlayıcı belgeleri İŞKUR’a sunmak zorundadır. Bu anlamda ödeneğin verilebilmesi için öncelikli olarak işveren yazılı başvuru yapmalıdır. Bu başvuru, Kısa Çalışma Talep Formu ile yapılabilir.
İŞKUR, işverenin yaptığı başvuruyu değerlendirdikten sonra gerçekten etkileyici bir durum olduğunu tespit ederse ödenek verecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar?

Çalışanın son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu tutar günlüktür. Miktarı ise aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.
2018 yılı için hesaplanacak olursa, son 12 ayda asgari ücretle (2,029,50 TL) çalışan biri için ödenecek miktar 1.208,46 TL’dir.
Son 12 ayda 5.000 TL ile çalışan bir kişi içinse 3.021,14 Türk Lirasıdır.

İşçilerin Genel Sağlık Primleri de Ödeniyor

Bu imkanlardan yararlanılabilmesi için;
– İşverenin başvurusunun uygun bulunması,
– İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle         işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
– İşveren tarafından ilan edilen kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından Açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yönetmelik değişikliğiyle “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları” da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına aldıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa Çalışma ve Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yönetmelik değişikliğiyle önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Düzenleme, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma kararını daha esnek ve daha hızlı almamızı sağlayacak.” değerlendirmesini yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Bakanlık olarak istihdam piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gelişmeleri değerlendirmek üzere işverenler ve çalışanlarla sık sık istişarelerde bulunduklarını belirtti.

İşçi ve işveren taraflarıyla gerçekleştirilen toplantılarda istihdam koruma tedbirlerinin gündeme geldiğini aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şunları kaydetti:

“Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır. Bu uygulama ile birlikte iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır.

Yaptığımız yönetmelik değişikliği ile ‘dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları’ da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına dahil ettik. Bu düzenleme istihdam piyasamızın desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. Böylece işçilerimizi ve işverenlerimizi konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılıyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, firmaların istihdamlarını korumalarına imkan verdiği için artan talebe de hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.”

“İşçi ve işverenlerimizle istişarelerimize devam edeceğiz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma uygulamasının kalıcı bir istihdam tedbiri olmayıp geçiş sürecinde firmaların değişen ekonomik konjonktüre uyumlarını artırmalarını sağlayan bir tedbir olduğuna işaret etti.

Bu bağlamda, söz konusu tedbirin Bakanlığın ortaya koyduğu proaktif yaklaşımın bir yansıması olduğunu aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“İhtiyaç oluştuğunda kısa çalışma başvurularına yönelik uygunluk tespiti işlemleri, uygulama kararı alınması durumunda, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, işçilerimiz ve işverenlerimiz ile istişarelerimize devam edeceğiz. Düzenlemenin ülke ekonomimiz, işçi ve işverenlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Ekonomik Krizde Çalışan Maliyetini İndirmenin Yolu

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

isgum