ÇAYKUR’UN İSG HİZMETLERİNDE TERCİHİ EFOR OSGB

“ÇAYKUR” İSG Hizmetlerinde Efor OSGB Kalitesine Güveniyor.

Çaykur İstanbul Bölge Müdürlüğü, 6331 Sayılı Kanun ile zorunlu hale gelen İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olan  Efor OSGB’yi tercih etmiştir. İktisadi Devlet Teşekkülü olan ÇAYKUR,  15 binden fazla çalışanı ile Türkiye çay sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur ve yurt içi çay piyasasındaki pazar payı ise yaklaşık %60`dır.

ÇayKur, Türkiye´nin Tarım Politikalarından birisi olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini artırmak, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek ve ihraç etmek, verimli  işletmecilikle sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak maksadıyla üzere teşkil edilmiştir.

Üreticilerden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak, ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak, Çaykur´ un faaliyet konularını oluşturmaktadır.

Çay-Kur 1983 yılında çıkarılan 2929 sayılı kanuna dayanılarak kurulmuştur. Ancak Türkiye´de çay tarımının başlangıcı 1917 yılına kadar uzanmaktadır. 1. Dünya savaşından sonra bölgede yaşanan ekonomik ve sosyal bunalımlar, işsizlik dolayısıyla meydana gelen aşırı göç, bölge insanına gelir kaynağı ve iş alanları yaratılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bölgede yaşanan işsizlik, göç ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için, 1917 yılında hazırlanan Rapor da dikkate alınarak, TBMM´nde 1924 yılında, Rize ili ve Borçka Kazasında Fındık, Portakal, Mandalina, Limon ve Çay yetiştirilmesine dair 407 Sayılı Kanun kabul edilmiştir. Çay tarımı bu Kanun ile yasal güvenceye kavuşturulmuştur.

Efor OSGB İş Sağlığı Güvenliği Şirketi olarak Türkiye’nin önde gelen kurumlarından olan ÇAYKUR ile çalışmanın kurumumuzla ilgili önemli bir referans olduğu inancındayız.