Afet ve Acil Durumlara Hazırlık

Afet ve Acil Durum Çantası

Afet ve Acil Durumlara Hazırlık | Afet çantasının içeriği temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir. Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır. Afet çantasının temel işlevi afet sonrasında hayatı idame ettirmeyi kolaylaştırmaktır. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılar. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırarak afet sonrasında maddi kayıplarınızı engellemiş olursunuz. Aile Afet Planı Afet durumunda aile bireylerinin görev ve davranışlarını düzenler. Aile afet planı hazırlarken çevremizdeki bütün afet ve acil duruma yol açabilecek durumların neler oldukları tespit edilir. Tespit edilen her duruma göre bir plan hazırlanır ve aile bireylerinin tamamına duyurulur. Bu sayede afet sonrasında karşılaşılacak olan zarar en aza indirgenmiş olacaktır.

Afet Sırasında Yapılacaklar

Afet ve acil durumlara hazırlık konusunda afet sırasında yapılacaklar da önemli bir yer tutmaktadır. Afet sırasında panik yapılmamalı ve sakin kalmaya çalışılmalıdır. Eğer bir depremle karşı karşıya kalırsak önceden belirlediğimiz yaşam boşluğu oluşabilecek bölgeye yerleşerek, yerleşemiyorsak bulunduğumuz yerde yaşam boşluğu oluşabileceğini tahmin ettiğiniz bölgede en yaygın pozisyon olarak önerilen ÇÖKKAPAN-TUTUN yaparak sarsıntının geçmesi beklenmelidir.

Deprem anında alınacak pozisyon ve yapılması gereken davranışlar bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilmektedir. Deprem anında zemin katta ve çıkışa yakın bölgelerdeyseniz hızlıca dışarı çıkabilirsiniz. Ancak kapıya ulaşmanız zorsa mesafe alıyorsa bulunduğunuz yerde deprem pozisyonu almanız gerekmektedir. Deprem anında yapılması gereken pozisyon farklı görüşlere göre değişebilmektedir. Bu pozisyon cenin ya da çök – kapan – tutun olarak ikiye ayrılmaktadır. Cenin pozisyonu anne karındaki bebeklerin bulunduğu pozisyon şeklinde açıklanmaktadır. Afetler sırasında davranış şekilleri;

• Çök – Kapan – Tutun • Yerinde Sığınak • Kilitlen – Yat • Tahliye (dışarı/içeri)

Deprem sırasında ayağa kalkmaktan kaçınılmalı ve olabildiğince yere yakın durulmalıdır. Yaşam boşluğu oluşturabilecek yerler daha çok kanepe, çamaşır ve bulaşık makinelerinin ve büyük eşyaların yakınlarıdır. Çök-Kapan-Tutun hareketinin amacı hedef küçülterek olası bir enkaz durumunda yapısal ve yapısal olmayan tehlikelerden kendimizi uzak tutabilmektir. Her büyük depremden sonar mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler soğukkanlılıkla karşılanmalı ve panik yapılmamalıdır. Artçı depremler sırasında da ana deprem sırasında yapılması gerekenler yapılmalıdır. Deprem sırasında merdivenler ve asansörler kullanılmamalıdır. Çıkışlara doğru koşulmamalıdır. Balkona çıkılmamalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden atlanmamalıdır.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.

EFOR OSGB

isggm