Çalışma Saati Hesabı

Anasayfa » Çalışma Saati Hesabı

ÇALIŞMA SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

29.12.2012 tarihinde yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve 04.01.2013 tarihinde yayınlanan İşyeri Hekimliği ile Diğer Sağlık Personeli Yönetmelik Taslağına göre hesaplama yapılmaktadır.

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

İşyeri hekimleri aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

b) Diğer işyerlerinden,

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

Diğer sağlık personeli aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika

b) Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda ayda en az 6 dakika,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda ayda en az 9 dakika,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda ayda en az 12 dakika,

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli

görevlendirilmesi şartı aranmaz.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı/işyeri hekimi görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı/işyeri hekimi görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı/işyeri hekimi görevlendirilir.

Çalışan sayısının belirtilen sayıların tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı/işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

İş güvenliği uzmanları/işyeri hekimleri/diğer sağlık personeli sözleşmede belirtilen süreler kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’ne göre belirlenir.

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi‘ne bakabilirsiniz.