Uzaktan Çalışma Uygulamasında İş Sağlığı ve Güvenliği

Uzaktan Çalışma Uygulamasında İş Sağlığı ve Güvenliği

Uzaktan Çalışma ve İş Sağlığı Güvenliği

Koronavirüsü (Kovit-19) salgın hastalığı nedeniyle birçok kurum mecburen uzaktan yani evden çalışma uygulamasına geçiş yapmıştır. Uzaktan diğer adıyla evden çalışmada İş hukuku ve iş sağlığı güvenliği mevzuatı kapsamında neler yapılması gerekiyor ? İşverenin yükümlülükleri ve sorumlulukları nelerdir? Sorularının cevaplarına aşağıda yer verilecektir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde hükümler arasında “Uzaktan çalışma”, “İşçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan bir iş ilişkisidir” şeklinde tanımlanmıştır.

İşveren Yükümlülükleri Nelerdir?

İşverenin, uzaktan çalışma uygulamasında en önemli husus iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine dair çalışanını bilgilendirmek, ona gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak , kontrol etmektir.

 • İşçiye teslim edilen ekipman hakkında, kullanım ve güvenlik açısından eğitim ve bilgilendirme yapılmalı, yazılı hale getirilmelidir.
 • Çalışanın evinde karşılaşabileceği risklerle ilgili tedbir ve önlem hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Uzaktan çalışmada kullanılması gereken ekipmanlar ( telefon, laptop vb.) çalışanın kullanabileceği şekilde sağlanmalı ve bu ekipmanları işveren zimmetlemekle yükümlüdür.
 • İşin niteliğine uygun olarak uzaktan çalışmada çalışanın görev tanımı belirlenmelidir.
 • Risk değerlendirme raporunda uzaktan yani evden çalışma riskleriyle ilgili tedbirlere yer verilmelidir.

Çalışanlar Nelere Dikkat Etmeli?

 • Çalışan, uzaktan yani evinden çalışmada kendisinin ve çevresinin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemelidir.
 • Düzenli olarak ara verilmeli, çalışma ortamı havalandırılmalıdır.
 • Çalışma ortamı düzenli olmalı , kendileri evdeki tedbirleri almalıdır.
 • Çalışan gözlerini; 20 dakikada bir 20 saniye ekrandan ayırmalı ve dinlendirmelidir.
 • Uzaktan çalışmada olabildiğince ergonomik oturma düzeni sağlanmalıdır.
 • Çalışma ortamında, çalışma ekipmanları mevcut koronavirüsü riskine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.
 • Uzaktan çalışmada olabildiğince doğal aydınlatmadan yararlanılması gerekmekte ve çalışma ortamının pencerelere yakın olması sağlanmalıdır.

Efor OSGB Ekibi olarak,  firmalarımıza “korona virüsü” ile ilgili, İSG Mevzuatı kapsamında, yapılması gerekenlerle ilgili danışmanlık vermekteyiz.