Üsküdar Belediyesi Efor OSGB İle Çalışıyor

Üsküdar Belediyesi Efor OSGB’yi Tercih Etti

İstanbul’un en önemli belediyelerinden birisi olan Üsküdar Belediyesi ve bağlantılı tüm kurumlarına sürekli İşyeri Hekimi hizmeti verilmesi Efor OSGB tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde iş kazaları ve mesleki hastalıklar genel olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini önemsememek ve gerekliliklerini uygulamamaktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle OSGB hizmetleri küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar oldukça büyük öneme sahiptir. Bu yüzden her işletme iş sağlığı ve güvenliği kültürü bilinci oluşturmalı çalışanlarına da bu durumu benimsetmelidir.

Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi çalışanlarına  düzenli yapılan sağlık kontrolleri ve eğitimleri ile işyerinde sağlıklı çalışma bilinci arttırılmaya çalışılmaktadır. Önleyici hekimlik kapsamında olan işyeri hekimliği hizmeti ile hastalıkların oluşması ve ilerlemesi engellenmektedir.

Üsküdar Belediyesi Hakkında

Uluslararası kalite standartlarında belediyecilik hizmetleri sunan Üsküdar Belediyesi katılımcı yerel yönetim anlayışı ile çözüm odaklı, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetime sahip olmak, teknolojiyi yakından takip ederek Üsküdar halkının azamî düzeyde yararlanmasını sağlamak, tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanımını sağlamak, doğal, tarihî, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak, tüm paydaşlarımızın katılımı ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak, Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek, insan odaklı ve yenilikçi hizmet üretmek, sosyal belediyecilik anlayışı ile pozitif farkındalık sağlamak, katılımcı ve çoğulcu yönetişim anlayışını geliştirerek sürdürmektedir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz