Sağlık Kuruluşlarının Koordinasyonu

Sağlık kuruluşlarının koordinasyonu ve bu koordinasyonun iyi çalışması ülkemizde yaşanabilecek afet ve acil durumlar için açısından son derece önemlidir…

Sağlık Kuruluşlarının Koordinasyonu ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimleri

Sağlık Kuruluşlarının  Koordinasyonu : Ülkemizdeki medikal afet ve acil durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu çalışmaların 11 koordinatör bölge ili ve bu bölgelere Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimleri kurulmuştur. Bu birimler yaşam alanlarında oluşabilecek toplu zehirlenmeler, büyük iş kazaları, büyük trafik kazaları, bulaşıcı hastalıklar, göç ve afetler sonrası geçici çadır kentler, konteyner kentler vb. yaşam alanlarında oluşabilecek ve meydana gelen vukuatlarda sadece yaralılara yerinde müdahale değil aynı zamanda etkilenen insan sayısı ve etkilenme türüne göre kentteki hangi sağlık kuruluşuna yönlendirileceği sayısal durumları mevcut durumları ve muhtemel sonuçları hakkında değerlendirmeler yapıp istatistiklerin belirlenmesine kaynak oluşturur. Özellikle afetlerde afetzedelerin tehlikeli ortamlardan uzaklaştırılmaları için yapılacak arama kurtarma faaliyetleri sırasında erken müdahalede bulunmanın önemi son derece önemlidir. Bu amaçla Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri yukarıda belirtilen yasa içerisinde görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Son yıllarda özellikle Ortadoğu ve bazı Afrika ülkelerindeki savaş ve iç ayaklanmalar dolayısıyla bu bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesinde yaşanabilecek medikal sorunların giderilmesi için de bu ekipler görev almaktadır. Aynı zamanda yine ülkemize komşu ülkelerde geçmişte ve günümüzde (Irak – Suriye örnekleri) yaşanan savaş, iç savaş ve göçler dolayısıyla savaşlarda etkilenen insanların sağlık sorunlarının giderilmesi ile birlikte yardım organizasyonunda çalışan resmî ve gönüllü kuruluş çalışanlarının da mevcut durumlarını korumaları için önleyici sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Ayrıca geçici ve toplu yaşam alanlarında en çok aşağıdaki su ve besinlerle bulaşan hastalıklar görülmektedir.

 • Tifo
 • Salmonella türleri
 • Basilli Dizanteri (Şigella)
 • Amipli Dizanteri (Entameoba Histolitica)
 • Ani Başlayan Sulu ve Kanlı İshaller
 • Kolera
 • Sarılık (Hepatit A) vb.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz geçici toplu yaşam alanlarında ve ülke genelinde halkın halk sağlını korumasına yönelik Sağlık Bakanlığı’na bağlı halk sağlığı kurumu, halk sağlığı ve hijyen konusunda;

 • Sosyal Hijyen
 • Çalışma Hijyeni
 • Okul Hijyeni
 • Çevre Hijyeni
 • Kişisel Hijyen bilgilendirme ve önleyici müdahale çalışmaları yapılmaktadır.

Bu konuda detaylı bilgi almak için yaşadığınız bölgedeki halk sağlığı kurumuna müracaat edip destek alabilirsiniz. Sağlık bakanlığı bu proje ile ülkemizde meydana gelecek afetlerde, sağlık ekiplerini kullanarak en kısa sürede medikal kurtarma hizmetlerinin yapılmasını hedeflemiştir. Bu sayede afetlerde meydana gelen ölümlerin ve sakatlanmaların önüne geçilecektir. Proje ile afetlerde koordinasyon sağlanması amacıyla Sağlık Organizasyonu Daire Başkanlığı ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimleri kurulmuştur. Bu birimler afet yönetimi organizasyonu oluşturulmasında ve sistemin kalıcılığının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri afet ve acil durumlarda görev yapmak üzere kurulmuştur. UMKE personeli olağan dışı durumlarda UMKE acil müdahale timi adı altında illerde ve bölgelerdeki olaylara müdahale eder. Olağandışı olayın boyutuna bağlı olarak gerektiğinde, sağlık birimlerinde çalışan diğer UMKE personeli bu timle birlikte görevlendirilir.

Asayiş  Olaylarında Saha Koordinasyonu

Afet ve acil durumlarda güvenlik birimleri (polis, jandarma, özel güvenlik) normal zamanda asayişin sağlanmasıyla birlikte toplumsal halk hareketleri, sivil itaatsizlik, konser, spor müsabakaları, terör olayları, ulaşım kazaları gibi pek çok olayda öncelikli olarak emniyet birimleri gerekli tedbir ve önlemleri alıp yaşanması muhtemel olaylar için gerekli hazırlıklarını sadece güvenlik personeli olarak değil yukarıda belirtilen tehlikeler karşısında oluşabilecek yangın, yaralama, yaralanma, zehirlenme ve kurtarma hizmetleri için ilgili resmî kurumlarla gerekli yazışma ve görev dağılımlarının yapılmasıyla olayın zararlarının en aza indirilmesi için çalışmalar yapılır. Bu kurumlarla olası trafik kazaları geçici çadır kentlerde, statlarda ve konser alanlarında ve sivil itaatsizlik olaylarında çıkabilecek yangınlarla ilgili yerel yönetimlere bağlı itfaiye daire başkanlıklarıyla irtibata geçmenin yanında öncesinde bir değerlendirme yaparak muhtemel risklerin neler olabileceğiyle ilgili risk değerlendirmeleri yapılmalıdır. Oluşabilecek yangın, yaralama, yaralanma, zehirlenme ve kurtarma hizmetleri için muhtemel acil durumlar sonrası yaralıların/kazazedelerin tahliyesi için acil yardım ambulanslarının giriş çıkış noktalarının belirlenmesi ve bununla birlikte olay anında yaralılara yerinde müdahalelerin nerede yapılabileceğinin belirlenmesi çalışmaları yapılır. Tüm afet acil durum servisleri için olaylar başlamadan önce muhtemel risklerin belirlenmesini müteakip olayın gerçekleşmesi durumunda ne kadar sürede ne kadar insanın ve buna bağlı olarak çevrede oluşturacağı hasarı (etki analizi) değerlendirip birlikte çalışma esas ve yöntemleri üzerine planlamalar, masa başı tatbikatlar ve uygulama tatbikatları yapmak son derece faydalı olacaktır.

Afet esnasında ise öncelikli olarak oluşabilecek hırsızlık, yağmalama, organ kaçakçılığı gibi temel asayiş hizmetlerinin yanında afet acil durum müdahale ekiplerini olay bölgelerine rahat intikal etmeleri için yolların açık tutulması ve trafiğin akışını kontrol etmek için koordinasyonu yapılmaktadır. Olayın olduğu alanın çevre güvenliğini alarak gerek yaralıların mevcut durumlarının yanlış müdahaleler sonucu kötüye gitmesini engellemekle birlikte vatandaşların tehlikeli ortamlara girerek kendilerini yaralamalarını engellemek için aynı zamanda kurtarma ekiplerinin görev alanlarında rahat çalışmalarına ortam sağlamak için çalışmalarını yürütmektedirler. Afet sonrası oluşturulan geçici barınma merkezlerinde gerek asayişin sağlanması, gerekse bakıma muhtaç yaşlı ve çocukların korunması ve gerekse yardımların bir düzen ve disiplin içerisinde dağıtımlarının sağlanması için çalışmalarını yürütürler.

 

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.  

Efor OSGB istanbul | İş Sağlığı ve Güvenliğiniz Emin Ellerde!…