Psikolojik İş Düzeni Önlemleri

Psikolojik İş Düzeni Önlemleri

Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenlemenin hedefi, çalışana kendisini tekdüze bir çalışmadan uyaracak, motivasyonunu arttıracak rahat bir çevre meydana getirmektir.

Psikolojik İş Düzeni Önlemleri: İş psikolojisine göre düzenleme yapmada, müzik yayınları, bitki ve çiçek yerleştirme ve renklerin düzenlemesi önemli rol oynar. Endüstriyel iş psikolojisinde yapılan işe uygun bir müzik yayınının performans düzeyinin arttırılması bakımından etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle üretimde, sabah saatlerinde çalınan müziğin üretimi yaklaşık % 4, öğleden sonraki müziğin de yaklaşık % 2,5 artırdığı gözlemlenmiştir. Bu konudaki önemli nokta, müzik türünün üflemeli çalgılar olduğu ve rahatsızlık vermeyecek bir seviyede çalınmış olmasıdır. İnsan bütün renkleri aynı şeklide seçemez. Nesnelerin veya durumların gözden kaçırabildiği yahut sadece bilinçsiz olarak algılanabildiği veya ancak büyük çabalar göstererek tanınabildiği durumlarda psikolojik renk düzenlemesine gidilmesi gerekir.

Ayrıca, renklerin cinsiyetlere göre algılanma şekli de farklılık arz etmektedir. Çalışma yerlerinde renk düzenlemesi yapılmadan önce (düşük sıcaklıkta, sesin az olduğu, hafif kassal veya tekdüze çalışmanın yapıldığı veya kuzeye bakan büyük hacimlerde sıcak ve uyarıcı renkleri kullanılması gibi) konum analizlerinin yapılması gereği vardır.

Bilişim Ergonomisi

İnsan Bilgisayar Etkileşiminde (Human Computer Iteraction, HCI) yürütülmekte olan faaliyetlerin, bilişim teknolojilerinin gelişimi de göz önüne alındığı takdirde, Bilgiye Dayalı Ergonominin ne denli önem kazandığı anlaşılmaktadır. Bu alan, dünya çapında yeni yeni gelişme gösteren bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle, günümüz Ergonomik yaklaşımlarının neredeyse bütününü kapsama eğilimindedir.

Bilişim alanında yürütülen faaliyetlerin standardizasyonunda çalışmalar insan-bilgisayar etkileşiminin uygulamadaki standartlarından faydalanmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bilişsel Ergonomi, bilişimle ilgili olan özellikle kişinin bilgiyle, araçla, ortamla etkileşimlerini sağlamaya yönelik karmaşık ve ileri teknoloji gerektiren sistemlerin tasarlanması ile ilgilenmektedir. Bilişsel Ergonomi alanında sistemlerin tasarlanması sürecinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi de göz önünde bulundurulabilir. İnsan Bilgisayar Etkileşimi, etkileşimli teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. İnsan Bilgisayar Etkileşiminin en önemli konusu ise kullanılabilirliktir.

Kullanılabilirlik, belirli bir kullanıcı grubunun belirli görevleri belirli bir bağlamda etkili, verimli ve memnuniyet ile yerine getirebilmeleri şeklinde tanımlanmıştır. Yazılım ve arayüz (web gibi sayfası gibi, bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin, yazıların yer aldığı ön sayfa) tasarımı terimlerinin gelişmesiyle ise “kullanılabilirlik”, “kullanım kolaylığı” ve “kullanıcı dostluğu” terimleriyle eş tutulmaya başlanmıştır.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz TAMAM!

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB