Makinelerde İş Güvenliği

Makinelerde İş Güvenliği Nasıl Olmalı ?

İşyerindeki makineler doğru ve güvenilir bir şekilde kullanılmalıdır. Ağır veya sisteminde kesici aletler bulunan makineler nasıl kullanılacağı bilinmezse sonucunda hasar veren iş kazaları meydana gelebilir. Ağır makinelerin yanlış kullanılması, çeşitli ciddi işyeri yaralanmalarına ve ölümüne yol açar. Makinelerde iş güvenliği hem çalışan açısından açısından hemde etrafındaki çalışanlar açısından oldukça önemlidir.

Çalışanları makinelerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı koruyabilmek için öncelikle tehlike yaratan/ yaratabilecek olan noktaların tespitinin yapılması olacaktır. Çalışanlar, makinelerle çalışırken makinelere dokunma, makine ile içindeki veya üzerindeki bir malzeme veya sabit bir yapı arasına sıkışma, makinenin hareket halindeki parça veya kısımlarına çarpma veya sarılma, makineden sıçrayan malzemenin çarpması gibi nedenlerle kazaya maruz kalabilirler. Burada bahsedilen tehlikeler mekanik kaynaklı olmasına rağmen bunların dışında hemen dikkat çekmeyebilen elektrik (statik elektrik dahil), ışın yayılması, sıcaklık, toz ve duman, gürültü ve titreşim, kimyasal maddeler, yanıcı ve parlayıcı ve patlayıcı maddeler gibi mekanik olmayan kaza nedenleri de mevcuttur. Çok çeşitli makine söz konusu olsa bile tehlikeli hareketler neredeyse aynıdır. Makinelerin tehlikeli kısımları genellikle dönel hareketli elemanlar (dönme hareketleri), gidip-gelme veya kayma hareketli elemanlar (karşılıklı ve uzunlamasına hareketler), dönel/kayma – sürme hareketli elemanlar (kesme, ezme bükme hareketleri), salınım hareketli elemanlar (makaslama işlemleri) başlıkları altında incelenmektedir. Her mekanik hareket farklı derecelerde de olsa potansiyel olarak tehlike arz etmektedir.

Prensip olarak makineler incelendiğinde ise makinelerin operasyon noktaları (delen, ezen, kesen gibi işlem yapan kısımlar), transmisyon (güç iletimi) düzenleri (kayışlar, kasnaklar, zincirler ve dişliler gibi) ve makine çalışırken hareket halinde olan diğer hareketli düzenekler insanlara zarar verebilme potansiyeline sahiptir. Makinenin yapısı itibariyle bazı makine parçalarının çalışma yapıları tehlike barındırmaktadır. Makinenin dönen kısımları, sağa ve sola, ileri ve geri giden bölümleri, hareketi veya malzemeyi nakleden aparatları çalışmaları sırasında insana zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Bir dikkatsizlik anında ya da istem dışı bir şekilde bu parçaların çalıştığı sırada temas edilmesi çoğunluğu uzuv kaybı bir kısmı ise ölüm ile sonuçlanan iş kazalarını doğurmaktadır.

Ağır makinelerle çalışırken iş güvenliğini sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği önerilerimiz ;

Çalıştığınız Makinede Mutlaka Koruyucu Olmalı

Makine koruyucusu, adından anlaşıldığının tersine makineyi korumak için kullanılan aparatlar değil insanı makinenin tehlikelerinden korumak için kullanılan aparatları kastetmektedir. Yani makine koruyucularının amacı makineyi değil insanı korumaktır. İşyerlerinde makinelerin hareketli bölümleri iş kazalarına yol açmakta ve tehlike kaynağı olmaktadır. Makinelerin hareketli kısımlarının makine koruyucuları kullanılarak koruma altına alınması başta makine operatörleri olmak üzere tüm çalışanlara güvenli bir ortam yaratacaktır. Makine koruyucularının kullanılması, belli bir güvenlik hiyerarşisinin belli bir basamağında gerçekleşir. Eğer makine kaynaklı bir tehlike kaynağında ortadan kaldırılamıyor veya risk düzeyi kabul edilebilir bir seviyeye çekilemiyorsa makine koruyucusu kullanmak kaçınılmazdır.

 

2. Daima Koruyucu Ekipman Kullanın

İş makineleriyle çalışırken aynı zamanda makinelerde iş güvenliğini sağlamak amaçlı kendiniz için mutlaka koruyucu ekipman kullanmalısınız. Ağır ve tehlikeli makine kullanıyorsanız veya hatta bir makinenin yakınında çalışıyorsanız, mutlaka belirli bir güvenlik ekipmanı parçası gerektirirse , daima takın.
Örneğin, iş güvenliği gözlükleri gözlerinizi makinenin yarattığı muhtemel uçan nesnelerden korumak için gereklidir. İş kazaları ve ölümleri önlemek için koruyucu ekipmanları kullanmanız sizin için en sağlıklı yoldur.

3. Hareketli Makinelerin Çalışmasına Müdahele Etmeyin

Ağır ve tehlikeli bir makine çalışır durumdayken makineye ve bu makineyle çalışan kişiye sakın müdahele etmeyin. Ayrıca bu makinelerde çalışmak dikkat ve belli bir odaklanma miktarı gerektirmektedir. Dikkat dağınıklığı gibi bir rahatsızlığınız varsa bu makinelerden uzak durmalısınız. Aksi takdirde ağır makinelerin hareketli kısımlarına dokunmak ciddi iş kazalarına hatta ölümle sonuçlanabilir.

4. Asla Eğitim Almadığınız Makineleri Kullanmayın

İşyerindeki tüm ağır, güçlü makineler, makine güvenliği konusunda başarılı bir eğitim gerektirir. Makinelerde iş güvenliği eğitimi, makineleri kullanmayı bilen kişiler tarafından verilmelidir. Bu tarz tehlikeleri makineleri eğitim almadan kullanmaya çalışırsanız kendinizi ve etrafınızdaki kişileri olası bir tehlike ile karşı karşıya bırakabilirsiniz.

5. Makineler Boşaltım Yaparken Yükleme Alanından Uzak Durun

Makineler herhangi bir alana ürün boşaltımı yaparken mümkün olduğunca makineden uzak durmaya çalışın aksi takdirde makineden sıçrayan parçalar size çarpabilir veya makine arzalıysa yakınında durmak size zarar verebilir.

Ağır makineler, zor görevlerin tamamlanmasına yardımcı olmak için işyerinde çok faydalıdır. Fakat en iyi makine güvenliği uygulamaları için daima bunların farkında olun. Onlar ile veya etrafında çalışırken son derece dikkatli değilseniz çok tehlikeli ve yaralanma ve ölüm tehlikesi vardır.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!
isggm