Koronavirüs Konusunda İşverenler Ne Yapmalıdır?

İşyerlerinde Koronavirüs, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılacak tüm çalışmalar iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinden oluşan İSG profesyonallerini görev yetki ve sorumluluk alanına girmektedir.

İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işverenlerin çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir, eğitim ve denetimleri yapma yükümlülükleri bulunuyor.  İSG Mevzuatı “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”  işverenlerin “koronavirüs” gibi salgın hastalık/pandemi ilişkin yükümlülüklerini de düzenlemektedir.

İşverenler; İşyerlerinin deprem, yangın, sel gibi acil durum planları olduğu gibi salgın hastalıklar (pandemi) için de acil durum planları olmalıdır. Koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklarda olası durumlar için çalışan bilgilendirilmeli, müdahale ve eylem planı hazırlanmalıdır. Çalışma ortamlarında virüse karşı önlemlerin alınmış olması gerekmektedir.  Hijyen eğitimi ve iş hijyeni yönetimi bu süreçte çok daha önemli hale gelmiştir

Koronavirüs Konusunda İşverenler Neler Yapmalıdır?

  1. Çalışanlara Eğitim Verilmesi: İşyeri hekimi tarafından çalışanlara Koronavirüsü ile ilgili  bilinçlendirme eğitimi verilmelidir.
  2. İşyeri Risk Değerlendirmesi Raporu; Koronavirüsü ile ilgili tehlike ve tehlike kaynakları yazılmalı, önleyici ve düzeltici kontrol tedbirleri alınmalı, uygulanmalıdır.
  3. Acil Durum Eylem Planı ve Tatbikatı: Plana salgın hastalık (Coronavirüs/ Covid-19) eklenmelidir; önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, belirlenen görevlendirilecek çalışanlar ve bu konuların işyeri bilgileri ile dokümante edilmiş başlıklar bulunmalıdır. Acil durum eylem planında işyeri dışında irtibat kurulacak kuruluşlar ( devlet hastaneleri vb.) irtibat numaraları belirtilir, gerekli düzenlemeler yapılır.
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Donanımlarının Sağlanması: Çalışanlara koronavirüsünün bulaşmasını engelleyici  toplu koruyucu önlemler ve kişisel koruyucu donanımlar sağlanmalıdır.
  5. Uzaktan Çalışma Sistemi Kurulması: İşyerinde sürekli bulunması gerekmeyen çalışanların, evinden çalışabileceği bir sistemin kurulmasının sağlanması. Toplu etkinliklerin ve iş seyahatlerinin mümkün mertebe azaltılması.

Efor OSGB Ekibi olarak,  firmalarımıza “koronavirüs” ile ilgili, İSG Mevzuatı kapsamında, yapılması gerekenlerle ilgili danışmanlık vermekteyiz.