Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Seçim Kriterleri

Fiziksel Risk

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Seçim Kriterleri

Kişisel Koruyucu Donanım | OSGB – İş güvenliği Risk Değerlendirmesi sonucunda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak ya da mevcut durumu iyileştirmek için KKD kullanımı öngörülür ise, bir Kişisel Koruyucu Donanım Programı oluşturulmalıdır.

KKD Programının 8 temel bileşeni şunlardır:

• Saha analizi ve ihtiyaç kontrol listesi

• Yapılan işin ve işi yapan kişinin gözlemi ve kontrol listesine işlenmesi

• Doğru koruma sınıfında KKD belirlenmesi

• Kişiye uygun KKD seçimi

• Neden, Ne zaman, Ne seviyede, Nasıl, Ne kadar, Ne şekilde – 6N eğitimi

• Yönetsel ve örgütsel destek • Temizlik ve bakım

• Denetleme

KKD’ler iş yerlerinde tehlikelerin kontrolü stratejisinin çok önemli bir parçasıdır. Bunlar risklerle mücadelede en son ancak can kurtaran bir tedbirdir. KKD programının ilk aşaması saha analizidir. Risk değerlendirmesi sonucu belirlenen tehlikelerin etkilerinin neler olabileceğinin belirlenebilmesi için saha analizi yapılmalı ve basitçe bir kontrol listesi ile ihtiyaçlar tespit edilmelidir. Ardından her bir işin nasıl yapıldığı, ortam faktörleri ve tüm etkenler gözlemlenerek, iş akışının ve bu iş akışı sırasında KKD’li ve KKD’siz iş akışının nasıl gerçekleşeceği planlanmalıdır. İşi yapan kişinin işi yaparken bedensel aktiviteleri, kullandığı diğer ekipmanlar ile vücut uyumu, kişinin fiziksel özellikleri gibi KKD’ yi kullanması öngörülen kullanıcının gözlenmesi ve kontrol listesine kaydı gerekir. Doğru KKD seçiminde KKD’nin tipini veya koruma sınıfını belirleyebilmek için riskin sebebi olan tehlike; ölçülebilir ise kayıt altına alınmalıdır. Böylece performans değerlerine göre uygun koruma sınıfındaki KKD’yi belirlemek mümkün olacaktır. Yapılan gözlemler ve ölçümler akabinde işi yapan kişiye uygun Kişisel Koruyucu Donanım seçilmesi önemlidir. Örneğin yanlış beden numarası ile seçilen eldiven kullanımında, ele büyük gelen eldiven ile çalışmada kullanıcının omzuna ek kuvvet uygulandığı ve enerji tüketiminin ve yorgunluk hissinin arttığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde küçük eldiven ile de elde ek kuvvet ve enerji tüketiminin artması ile korunamama ve başka risklerin oluşması olasılığı yükselmektedir. Bir diğer örnek de solunum koruyucu maskelerin yüz şekline ve büyüklüğüne uygun seçilmemesi sonucu, sağlığı ciddi derecede etkileyecek sonuçların ortaya çıkmasıdır. KKD Altılı Seçim Yöntemi Kişisel koruyucu donanım seçimi için Altılı Seçim Yöntemi kullanılabilir. • Yok edilemeyen ve kaynağında kontrol edilemeyen tehlikeler listelenir. • Analiz tablosu yapılır, insan vücuduna etkileri belirlenir. • Maruziyete uygun koruma seviyesi ve sınıfı tespit edilir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar

• İşi yapan kişiye göre KKD seçilir. • Seçilmiş KKD ile çalışırken maruz kalınan asgari risk tekrar incelenir. • İş değişikliği ve/veya işi yapan kişi değişikliğinde tüm bu işlemler yenilenir. Örneğin, çalışma ortamında boyalı metal tozu ve amonyak kimyasalının buharı tehlikeleri var. Bunlar insan vücudunda solunum sistemine, sindirim sistemine, göze, cilde zarar verebilir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarından (MGBF veya MSDS) bu zararlar tespit edilebilir. Bu durumda ölçümler yapılmalı ve Maksimum Kabul edilebilir Konsantrasyon seviyeleri tespit edilerek ölçüm sonuçları ile kıyaslanmalıdır. Solunum sistemini korumak için; partiküllere karşı koruyucu filtre seçimi ve amonyak’a karşı koruyucu filtre seçimi yapılır. Gözü ve cildi korumak için; yüzü tam kapatacak, cildi açıkta bırakmayacak tam yüz maskesi seçilebilir. Böylece göz de koruma altına alınabilir. Vücuda nüfuziyeti önlemek için kimyasala karşı kullan-at tulum ve kavrama hassasiyeti olan eldiven seçimi yapılmalıdır. Bu ortamda çalışanların %80’i erkek %20’si bayan ise bedensel özelliklerine uygun tam yüz maskesi, tulumu ve eldiveni seçilmesi ile saha analizi sonucunda belirlenen bu riske karşı koruyucular seçilmiş olur. Bu sadece genel bir örnektir. Ortam koşulları, iş akışı ve çalışan özelliklerine göre Kişisel Koruyucu Donanım seçilmesi gerekir. Örneğin oksijeni yetersiz ortamda filtreli bir maske ile solunum koruma yapılamaz, temiz hava beslemeli solunum sistemi kullanmak gerekir. Kullanıcının alerjen yapısı olabilir, eldiven kullanamayabilir. Mutlaka KKD Programının her aşaması dikkatle yapılması gerekir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.  Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz TAMAM!

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.