Kaza-Olay Teorisi

Kaza-Olay Teorisi

Kaza-Olay Teorisi : İnsan Faktörü Teorisi’nin bir uzantısıdır. Dan Petersen tarafından geliştirilmiştir ve bazen Petersen Kaza-Olay Teorisi olarak da anılır. İnsan Faktörü Teorisi’nin çoğu yerinde kalırken Petersen, ergonomik tuzaklar, hataya karar verme ve sistem hataları gibi yeni elementleri ortaya koymuştur.
Kaza-Olay Teorisinde;  aşırı yüklenme, ergonomik tuzaklar ve/veya hataya karar verme, insan hatasına yönelmektedir. Hataya karar verme bilinçli olabilir ve mantık temelindedir veya bilinçsiz de olabilir.
Son tarih, gözetlenme baskısı ve bütçe faktörleri gibi baskıların çeşitliliği kişiyi, güvenli olmayan bir yolda davranmak için karar vermeye götürebilir. Böyle bir kararı etkileyecek başka bir faktör ise, “bu bana olmaz!” sendromudur. Sistem hatası bileşeni, Petersen’in teorisine önemli bir katkı sağlamaktadır.Bunların birincisi idari kararlardır. İdari davranış ile güvenlik arasındaki nedensel ilişki için bir potansiyeli göstermektedir. İkincisi iş yerinde daha geniş güvenlik ve sağlık kavramları yanında kaza önlemede idarenin rolünü belirler.

Petersen Kaza-Olay Teorisi’ne göre sistemin başarısız olabileceği durumlar:

• İdare, makul bir güvenlik politikası oluşturmaz.
• Güvenliği dikkate alan sorumluluk ve yetki açıkça tanımlanmamıştır.
• Ölçüm, inceleme, düzeltme ve soruşturma gibi güvenlik prosedürleri göz ardı edilir veya bunlara yeterince önem verilmez.
• İşçiler, uygun bir oryantasyona tabi tutulmaz.
• İşçilere yeterli güvenlik eğitimi verilmez.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB