Kadın, Çocuk-Gençlerin Çalıştırılmalarında İSG

Kadın, Çocuk-Gençlerin Çalıştırılmalarında İSG

Kadın, Çocuk-Gençlerin Çalıştırılmalarında İSG | Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında, temel İş Sağlığı ve Güvenliği kavramları şunlardır: Genç işçi, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir. Çocuk işçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir.

Hafif iş, Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;  Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işlerdir.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşullarında İSG Kavramları

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşullarında, temel İş Sağlığı ve Güvenliği kavramları şunlardır:

  • Gece postası, 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanıdır.
  • Kadın çalışan, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışandır.

Gebe veya emziren kadınların çalışma şartlarında temel İş Sağlığı ve Güvenliği kavramları şunlardır:

  • Gebe çalışan, herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışandır.
  • Emziren çalışan, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışandır.
  • Emzirme odaları, çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odalardır.
  • Yeni doğum yapmış çalışan, yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren çalışandır.
  • Yurt/çocuk bakım yurdu/kreş, 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerlerdir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

İSG Kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yetkili OSGB olarak hizmet vermekteyiz.