İşyerlerinde İş Güvenliği ve Sağlığı

İşyerlerinde İş Güvenliği ve Sağlığı

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, işyerleri, firmalar ve özel oluşumlar için gerekli iş sağlığı ve güvenliği planlamalarını yapan birimleri ifade eder. OSGB olarak da bilinen bu birim, bir tür danışmanlık olarak da lanse edilmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, işyerleri, firmalar ve özel oluşumlar için gerekli iş güvenliği ve sağlığı planlamalarını yapan birimleri ifade eder. OSGB olarak da bilinen bu birim, bir tür danışmanlık olarak da lanse edilmektedir. Firmalara sağlık ve güvenlik konusunda danışmanlık yapan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, aynı zamanda hekim ve sağlık personeli sağlama görevlerini de üstlenmektedir. Bilindiği gibi işyerlerinde hekim bulundurmak ya da haftanın belli günlerinde işyerinde bir hekimin olması zorunludur. Ayrıca iş güvenliği uzmanı da bulundurmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra çalışanların ilk yardım eğitimi almaları ya da çalışanlardan sorumlu birinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir. Bu bilinçlenme, yeri geldiğinde hayat kurtaracak kadar önem taşımaktadır.

İşyerlerinde ilk yardım eğitimi ve işyeri hekimliği eğitimleri yapılmalıdır. Bu eğitimler, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından verilebilir. Uzmanlar dâhilinde verilecek olan ilk yardım ve işyeri hekimliği eğitimi, çalışanların sağlıkları ve güvenlikleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimin verilmesinden önce işyerinin en iyi şekilde kontrolden ve analizden geçirilmesi gerekir. Gerekli analizler yapıldıktan sonra işyerinde yaşanabilecek kaza ve olaylar da gündeme gelecektir. Klasik iş kazalarının yanı sıra deprem ya da yangın gibi afetlerle ilgili de çeşitli planlamalar yapılmalıdır. İşçiler, bu tip konularda bilinçlendirilmeli ve bu durumlardan birini yaşadıklarında ne şekilde hareket edeceklerini iyi biçimde öğrenmelidirler. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, bu açıdan büyük öneme sahip bir uygulama olarak göze çarpmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, sağlık ve güvenlik danışmanlığı olarak da bilinmektedir. OSGB, firmaların yükümlülüklerini minimize eden çok özel bir uygulamadır. Firmalar, iş akışlarını bozmamak ve etkin olduklar sektörde ilerlemek adına bu işi profesyonel kişilerden destek alarak yapmak durumundadırlar. İş güvenliği ve sağlığı, her ne kadar hayati önem taşısa da işe bir de ekonomik anlamda bakmak gerekecektir. Firmalar, bunu yaparken ekonomik getirilerden alıkoyulmamalıdır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, bu işi yaparken asla firmanın getirilerine engel olmamalıdır. Elbette iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çok büyük sorunlar söz konusu ise yeri geldiğinde getirilerden bile feragat edilebilir. Yine de işin akışını bozmamak ve firmanın kâr güdüsüne engel olmamak, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin temel esasları arasında yer edinmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin çalışmalarından haberdar edilmelidir. Öncelikle Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile işletme arasında yapılacak anlaşmanın sözleşmeyle belirlenmesi ve bu sözleşmenin bir nüshasının müdürlüğe yollanması gerekir. Sözleşme, belirli esaslar çerçevesinde imzalanabileceği gibi müdürlük tarafından yeri geldiğinde iptal edilebilir. Yani genel müdürlük tarafından tanınmayan bir sözleşmenin resmi bir özelliği de olmayacaktır. Sözleşmenin bu nedenle belli esaslara dayanması şarttır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, çalışma ortamını ve işyerini çeşitli şekillerde gözetmelidir. İşçilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin görevi olarak tanımlanmaktadır. Gereken durumlarda bu ortamların değiştirilmesi bile mümkün kılınabilir. Ayrıca çalışanların yapılan işe ne derece uyumlu oldukları da Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin özel analizleri sonucunda ortaya çıkarılabilir. Benzer şekilde yeni istihdam edilecek işçilerin nitelikleri de bizzat Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından belirlenebilecektir. Bu şekilde işe daha uyumlu çalışanların istihdam edilmesi söz konusu olabilir. Bu durum, iş güvenliği ve sağlığı adına atılacak önemli bir adım olarak dikkat çekmektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından hazırlanan raporlamalar, firma ve işyeri yetkilileri tarafından daima ciddiye alınmalıdır. Raporlar, aynı zamanda gelecek planlamalar için de kullanılabilecektir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, sadece işyeri hekimliği eğitimi ve ilk yardım eğitimi konularında görevlendirilmekle kalmaz; aynı zamanda rapor ve planlamalar eşliğinde firmaya destek de sağlar.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!