İSO Covid-19 ile Mücadele Standardı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında “Covid-19 ile Mücadele Standardı” hakkında yeni bir internet sitesi açılmıştır: http://www.iso.org.tr/covid-19-standardi/index.html

Efor OSGB olarak tüm gelişmeleri web sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden herkese yayımlamaktayız. 

COVID-19 özelinde salgın hastalıklarla mücadele standardı amacıyla açılan bu site, İSG kapsamında çalışan sağlığını ön planda tutarak, sanayi firmalarında uygulanabilecek ve işyerlerinde alınabilecek önlemleri içermekte, iş yerlerinin salgın hastalıklarla ilgili olarak çalışmaya elverişli koşullara ulaşmasını sağlamak ve işyerlerinin salgın hastalıklar konusunda güvenli hale getirilmesini hedeflemektedir. “Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı”, özellikle çalışanların sağlığını ön planda tutmakta ve işyerlerinde salgın riskinin oluşumuna fırsat vermeyecek ortamın oluşturulması amacıyla alınacak önlemleri kapsamaktadır.

Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde üretim süreçlerinde herkesin yapması gerekenleri belirten standartlar, özellikle sanayi işletmelerinde de sistemli bir yapı kurulmasına olanak tanımaktadır. İSO tarafından yapılan bu standart çalışmasındaki ilk öncelik tek bir çalışanın dahi zarar görmemesine yöneliktir. Yaşanılan bu pandemi döneminde sanayilerin üretimi kesintisiz olarak devam ettirmesi, üretmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Türkiye bu gibi durumlarda üretim gücünü ayakta tutmaya hayati önem vermektedir. Bu yüzden uygulanacak standartlar sadece çalışanlar ve işverenlerin sorumluluğuna bırakılmamaktadır. İSO, salgın hastalıklarla mücadele kapsamında öncelikle çalışanların sağlığı olmak üzere tüm sanayi üretim zincirinin güvenliği ve sürdürebilirliği için böyle bir çalışmaya imza atmıştır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan “İSO Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele El Kitabı” çalışanlara yönelik detaylı ve kapsamlı bilgilendirmeler içermektedir. Ayrıca işyerlerinde çalışmaya elverişli koşulların oluşturulması, üretimin iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmasına izin vermeyecek şekilde sürdürülebilir olması ve sistemli bir yapı kurulmasını amaçlamaktadır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açılan bu sitede standart kapsamında, dünyada bir ilk olarak Covid-19 özelinde risk sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Sitede yer alan “Covid-19 İşyeri Risk Grubu” formu sayesinde firmalar düşük, orta veya yüksek risk gruplarından hangisinde olduklarını rahatlıkla öğrenebilmektedirler.

Sitede online olarak düzenlenen Covid-19 kapsamında Web Seminerleri ve Toplantılarıyla ilgili olarak haberler yer almakta ve geçmiş seminerlerin sunumlarına da ulaşılabilmektedir.

Sitede yer alan standartlarla ilgili dokümanlar:

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz