İSG’de Değişimin Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?

İş Sözleşmesinin Askıya Alınması

İş Sağlığı ve Güvenliğinde (İSG) değişimin yönetimi, yeni tesisler, süreçler veya depolama tesislerinde değişikliklerin planlanması veya tasarlanması için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanmasıdır.

 

İSG’de Karmaşık süreçler küçük değişikliklere bile çok duyarlı olabileceğinden, endüstriyel tesislerde ve süreçlerde değişikliğin uygun şekilde yönetilmesi güvenlik açısından kritik öneme sahiptir. 

 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, değişikliklerin nasıl yapılacağını ve belgeleneceğini düzenleyen düzenlemelere sahiptir. Temel gereklilik, bir tehlikeyi kaçırma şansını en aza indirmek için mümkün olduğunca çok bakış açısının kullanılmasını sağlamak için, çok disiplinli bir ekip tarafından önerilen bir değişikliğin ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmesidir.

 

İSG Değişimin Yönetimi Proses Güvenliği Yönetiminin birçok bileşeninden sadece bir tanesidir. 670 proses kazasının incelendiği bir araştırmada Değişimin Yönetilememesinin kazaların yaklaşık üçte birinde kaza sebeplerinden biri olduğu görülmüştür.

 

En basit şekliyle İSG değişiklik yönetimi, paydaş gruplara değişikliğin kendileri için ne

anlama geldiğini anlamalarını ve ilgili zorlukların üstesinden gelmek için çalışırken

geçiş yapmalarına ve sürdürmelerine yardımcı olmayı içerir. Yönetim perspektifinden bakıldığında, değişimi karşılamak ve sürdürmek için yapılması gereken organizasyonel ve davranışsal düzenlemeleri içerir. Herhangi bir değişiklik yapılmadan önce denetim gereklilikleri üzerindeki etkinin de dikkate alınması gerekir. Yeni riskler ve bunların etkilenen çalışma gruplarının faaliyetleri ile nasıl ilişkili

olduğu anlaşılmalıdır.

Başarılı bir değişim, çalışanların değişen çevreye uyum sağlamasını ve etkin bir şekilde çalışmasını gerektirir. Eğer işçiler değişimin faydalarını anlarlarsa, değişime isteyerek katılmaları daha olasıdır. Bir işyerini veya bir işyerindeki süreçleri değiştirmeyi planlarken, işyerinin risk profilindeki potansiyel değişiklikler dikkate alınmalıdır. Örneğin, kontrol önlemlerinin etkinliği etkilenebilir.

İster mevcut ister yeni olsun, işyerindeki tehlikeleri ve her bir tehlikeye potansiyel

maruziyeti tanımlamak için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Hiçbir şeyin kaçırılmaması için süpervizörlere ve ön cephe çalışanlarına danışılmalıdır.

Risk profilinin etkilendiği yerlerde, bu bilgilerin değişim yönetimi sürecinin bir parçası

olarak etkilenen çalışanlara açıkça bildirilmesi gerekir. Ek İSG Talimatları, İSG eğitimi ve İSG denetimi gerekebilir.

 

İSG’de Değişimin Etkisini Yönetmek

 

Değişimin yönetimi için aşağıdaki kritik unsurların ayrı ayrı ele alınması gerekir. Her

başlık altındaki sorulara kurumun ne kadar olumlu yanıt vereceği orada değişimin ne

kadar iyi yönetildiği konusunda bize fikir verebilir.

 

 1. İletişim ve İşbirliği:

 

 • Değişimin hedefleri açıkça aktarılıyor mu?
 • Personel değişim planını ve bunun rolleri üzerindeki etkisini anlıyor mu?
 • Değişim yönetim sistemi, süreç boyunca personelin yeterli katılımını sağlıyor mu?
 • Uygulama öncesi, sırasında ve sonrasındaki değişiklikler konusunda personele

danışılıyor mu?

 • Personel değişim ihtiyacını anlıyor mu?
 • Personel işyeri çözümleri geliştirme sürecine dahil mi?

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme:

 

 • Şirketteki önemli değişiklikler için risk değerlendirmesi yapmak için bir süreç var

mı?

 • Risk değerlendirmesi için bir prosedür veya iş standardı var mı? Organizasyonel /

prosedürel değişiklikleri içeriyor mu?

 • Değişiklik için belgelenmiş bir risk değerlendirmesi var mı? Kontrol önlemleri

belirlenmiş mi? Varsayımlar gerekçelendirilmiş ve tam olarak özetlenmiş mi? Her

riskin tanımlanmış bir sahibi ve onunla başa çıkmak için bir zaman ölçeği var mı?

 • Risk değerlendirmesi çeşitli operasyonel durumları (örneğin; normal operasyonlar,

bozulmuş, anormal ve acil durum) ve çeşitli operasyonel senaryoları kapsıyor mu?

 • “En iyi uygulama” takip ediliyor mu?
 • Değişiklik ışığında, hala geçerli olduğundan emin olmak için risk değerlendirmesi

gözden geçirildi mi?

 • Riskler makul olarak uygulanabilir olduğu sürece iş güvenliğini sağlayabilmek için

açıkça kontrol ediliyor mu?

 

 1. Yetkin kişilerin görevlendirilmesi:

 

 • İSG Değişiklik yönetim sisteminin bir parçası olarak yeni / değiştirilmiş yeterlilik

gereksinimleri tanımlanmış ve uygulanmış mı?

 • Personel değişim yönetim sistemini çalıştırmak için eğitilmiş mi?
 • Geçiş ve bitiş noktası aşamaları için değişiklik planlarında eğitim ve yeterlilik

gereksinimleri var mı?

 • Değişikliklerin yeni / değiştirilmiş roller için ek yeterlilik kontrolleri gerektirebileceği

kabul ediliyor mu?

 

 1. Acil Durum Prosedürlerinin Güncellenmesi:

 

 • Değişim sürecinde ortaya çıkan acil durumlar için uygulanan prosedürler var mı?
 • Değişiklikten kaynaklanan acil durumlar tespit ediliyor mu ve bir müdahale planı

var mı?

 

İSG Değişimin Gözden Geçirilmesi (Süreç boyunca ve Sonrasında)

 

 • Değişimin planlanmış sonuçlarına ulaşıldı mı?
 • Değişiklik uygulama sürecinin rayında gittiğinden emin olmak için süreç boyunca

ve son aşamada ilerleme izleniyor mu?

 • Gelecekteki değişikliklere yardımcı olmak ve kurumsal bellek oluşturmak için resmi

bir değişim sonrası değerlendirme var mı?

 • İncelemeler, derslerin öğrenilmesini sağlamak için ilgili tüm belgeleri (sorun günlükleri (logları), belgelenmiş kararlar vb.) içeriyor mu?
 • Değişikliğin güvenli ve verimli bir şekilde yapıldığına dair bir kontrol var mı?

 

İş Güvenliği Uzmanlarımızla Emin Ellerdesiniz! EFOR OSGB

 

İSG Kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yetkili OSGB olarak hizmet vermekteyiz.