İSG Risklerini Değerlendirmek

İSG Risklerini Değerlendirmek – İş Sağlığı ve Güven‘Tehlike’ şöyle tanımlanır: ‘Zarara neden olma potansiyeli olan bir şey’.

 

Tehlikeler şöyle kategorize edilebilir:

 

 • Fiziki (Örneğin çekilir kablolar veya elektrik)
 • Kimyasal (Örneğin temizlik kimyasalları veya yakıtlar)
 • Biyolojik (Örneğin bakteri veya virüsler)
 • Ergonomik (Örneğin tekrarlayan hareketler veya yorucu aktiviteler)
 • Psikolojik (Örneğin iş baskısı veya saatlerce çalışma)

 

‘Risk’ şöyle tanımlanır: ‘Zararın meydana gelme ihtimali ve zararın büyüklüğü’.

 

Mümkün oldukça, tesisler, ekipman ve proseslerin dikkatle seçilmesi ve tasarlanması

sayesinde tehlikeler ortadan kaldırılır. Tehlikelerin ortadan kaldırılamaması halinde,

fiziki kontroller ile risklerin asgariye indirilmesi gerekir, örneğin kaymaz zemin kaplaması kullanımı. Çalışma sistemleri veya kişisel koruyucu ekipmanlar son çare olarak kullanılır çünkü bunlar kendilerini kullanan ve doğru bir şekilde kullanan insanlara bağlıdır.

Sonuçta oluşan zarar şunlara yol açabilir:

 

 • Ucuz atlatmalar
 • Yalnızca maddi hasar
 • Yaralanma içeren kaza
 • Sağlık sorunu
 • Ölüm

 

Risk Profili

 

Etkili liderler ve yöneticiler kuruluşlarının karşılaştığı riskleri bilirler önem sırasına göre sıralar ve kontrol etmek için harekete geçmektedirler. Risk aralığı kalite, çevre ve varlık dahil İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin ötesine geçer ancak bir alandaki sorunlar başka bir alandaki etkileri etkileyebilir.

Bu kesin terimleri kullanmasanız da, büyük olasılıkla bir risk oluşturmuş olacaksınız.

Aşağıdakileri kapsayan profil:

 

 • Kuruluşunuzun karşılaştığı risklerin niteliği ve düzeyi
 • Olumsuz etkilerin ortaya çıkma olasılığı ve bozulma seviyesi
 • Her bir risk türü ile ilişkili maliyetler
 • Bu riskleri yönetmek için mevcut kontrollerin etkinliği

 

Risk Değerlendirme

Risk değerlendirme sürecinin pek çok çeşidi vardır, aşağıdaki sistem basittir, uyulması kolaydır ve pek çok genel risk değerlendirmesi için konuyla alakalıdır.

 

 • Tehlikeleri arayın
 • Kimin, nasıl zarar görebileceğine karar verin
 • Riskleri değerlendirin ve mevcut tedbirlerin yeterli olup olmadığını fazlasının yapılmasının gerekli olup olmadığına karar verin
 • Bulguları kaydedin
 • Değerlendirmeyi gözden geçirin ve gerekirse revize edin

 

Risk Profili

Bir kuruluşun risk profili, liderlik yaklaşımının tüm yönlerini bilgilendirir; mesela İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini yönetmek. Her kuruluşun kendi risk profili olacaktır. Bir kuruluş için en büyük risk, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının belirlenmesi. Bazı işletmelerin riskleri; somut ve acil güvenlik tehlikeleri, diğer kuruluşların riskleri ise sağlıkla ilgili olabilir ve çok uzun zaman alabilir, bu süreçte hastalık belirginleşir.

Bir risk profili şunları inceler:

 

 • Bir kuruluşun karşılaştığı tehditlerin niteliği ve düzeyi
 • Olumsuz etkilerin ortaya çıkma olasılığı
 • Her bir risk türü ile ilişkili bozulma seviyesi ve maliyetler
 • Bu riskleri yönetmek için mevcut kontrollerin etkinliği

 

Risk profillemesinin sonucu, doğru risklerin tanımlanmış olması ve eylem için önceliklendirilmiş ve küçük risklere çok fazla öncelik verilmeyecektir. Ayrıca, hangi risk kontrol önlemlerinin gerekli olduğuna ilişkin kararları da bilgilendirir.

 

Risk Değerlendirme Süreci

 

Risk değerlendirmeleri ‘uygun ve yeterli’ kriterlerini karşılamalıdır. Bunun başarılabilmesi için, risk değerlendirmesinde detay seviyesi risk seviyesiyle orantılı olmalıdır, aynı zamanda:

 • İş aktivitesinin tüm yönlerinin gözden geçirilmesini sağlamalı
 • Çalışmanın organize yöntemini dikkate almalı
 • Önemli tehlikeler ve riskleri tespit etmeli
 • Riskleri değerlendirmeli
 • Kontrol önlemlerini tespit etmeli
 • Önceliklerini sağlamalı; belirlenebilmeli
 • Rutin olmayan çalışmaların dikkate alınmasını sağlamalı
 • Halka yönelik riskleri dikkate almalı
 • Değerlendirmeyi üstlenen personelin yeterli bilgisi ve deneyimi olmasını sağlamalıdır
 • Risk değerlendirmesinin makul bir süre için geçerli olmasını sağlamalıdır.

İSG Risklerini Değerlendirmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleriniz Bizimle Kontrol Altında! EFOR OSGB

İSG Kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yetkili OSGB olarak hizmet vermekteyiz.