İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Faydaları

İş Sözleşmesinin Askıya Alınması

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Yönergesi (ILO-OSH)

ILO-OSH ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri  Yönergesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği, yönetim sistemlerinin gönüllü uygulanması ve sistematik bir şekilde hayata geçirilmesinin koşulları belirtilir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin icra edilmesinde sürekli gelişimi başarmanın yolu olarak kuruluşlara ve yetkili kurumlara yardımcı olmanın pratik bir aracı olarak tasarlanmıştır.

“ILO bir dizi İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimiyle bağlantılı uluslararası ve ulusal gönüllü programlarının varlığını, aynı zamanda kalite ve çevre yönetimi hakkındaki ISO standartlarını göz önüne alarak ILO-OSH 2001’i (ILO 2001) kabul etmiştir. Bu yönerge herhangi bir yasal yükümlülük barındırmaz fakat sürekli gelişim, işveren liderliği, bağlılığı ve işçilerin katılımı gibi konseptlere vurgu yapar.” Alberto Lopez-Valcarcel, ILO Ofisi, Cenevre.

ILO-OSH şunları gerektirir :

 • Kuruluşlarda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin tesis edilmesi ve desteklenmesi amacıyla ahenkli bir ulusal politikanın formüle edilmesi, uygulanması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi için, duruma göre, yetkin bir kurum veya kurumlar görevlendirilecektir.
 • ILO yönergelerinin genel hedeflerini yansıtan, ulusal yönergelerin genel ögelerini içeren, kuruluşların spesifik koşullarını ve ihtiyaçlarını yansıtmak için tasarlanan uyarlanmış yönergeler.

Ulusal kanunlar ve yönetmelikler uyarınca ILO-OSH gerekliliklerine uyum dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği işverenlerin sorumluluğu ve vecibesidir.

 

ILO-OSH yönetim sistemi aşağıdaki başlıca ögeleri içermelidir:

 1. Politika
 2. Organizasyon
 3. Planlama ve uygulama
 4.   Değerlendirme
 5. Gelişim için eylem

 

ILO-OSH Yönetim Sisteminin Ana Ögeleri

 • Sürekli İyileştirme
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
 • İSG Politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve İşletme

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001 :2018)

Bu 180 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardında kuruluşların kendi İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini kontrol edebilmeleri ve performansını geliştirebilmeleri için  İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin gereklilikleri belirtilir. Spesifik  İş Sağlığı ve Güvenliği performans kriterleri belirtilmediği gibi yönetim. sistemi tasarımı için detaylı şartnameler verilmez.

180  45001 :2018, 180 9001:2015 serisi ve 180 14000:2015 serisi standartları maddeleri ile aynı sırada hazırlanmıştır. .

180 45001:2018 aşağıdakileri yapmak isteyen her kuruluş için geçerlidir:

 • Faaliyetleriyle ilişkili  İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek diğer ilgili taraflar ile çalışanlarına yönelik riski ortadan kaldırmak veya asgariye indirmek için İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kurmak; İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi uygulamak, devam ettirmek ve sürekli olarak geliştirmek;
 • Belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygunluğundan emin olmak;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin harici bir kuruluş tarafından belgelendirilmesini I tescil edilmesini amaçlayarak veya kendisi uygunluk beyanında bulunarak söz konusu uyumu başkalarına göstermek.

180 45001‘deki tüm gerekliliklerin her İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemine dahil edilmesi ve ürün veya hizmet güvenliğinden ziyade İş Sağlığı ve Güvenliğine hitap etmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın boyutu kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, faaliyetlerinin mahiyeti ve operasyonlarının riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır.

 

ISO 45001 :2018’in Öğeleri (PUKÖ DÖNGÜSÜ)

 

PLANLA

 • Kendi politakını kontrol et
 • Uygulama için plan yap

UYGULA

 • Risklerini belirle
 • İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonunu yap
 • Planını Uygula

KONTROL ET

 • Performansını ölç
 • Olayların öncesini izle
 • Olayların sonrasını izle

ÖNLEM AL

 • Performansını gözden geçir
 • Olaylardan ders al

 

Resmi/Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine Sahip Olmanın Faydaları

Organizasyonda resmi/sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemine sahip olmanın faydaları, etkili politikalar ve hedefler geliştirip uygulayarak İSG risklerini yönetmelerine ve İş Sağlığı ve Güvenliği performanslarını artırmalarına yardımcı olacaktır. Standardın kullanımından kaynaklanan önemli potansiyel faydalar şunlardır:

 • İşyeri olayları azalacaktır.
 • İşe gelmeme ve çalışan rotasyonu azalarak, üretim artışı bunların yerine öncülük edecektir.
 • Sigorta primleri azalacaktır.
 • Pozitif  İSG kültürü  yaratılacak, kendi İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarını yerine getirme anlamında çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerdir.
 • Liderlik kavramı güçlenerek, proaktif İş Sağlığı ve Güvenliği gelişim performansında bağlılık artacaktır.
 • Yasa ve yönetmeliklere uygunluk gelişecektir.
 • Organizasyonun itibarı artacak
 • Çalışanların morali yükselecektir.

 

Efor OSGB olarak hizmet verdiğimiz firmalarda sadece 6331 sayılı İSG kanunu yükümlülükleri değil,  ISO:45001 Standardına uyumun sağlanmasına da özen göstermekteyiz. Formumuzu gönderin, sizi arayalım.