İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği nedir?; işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak
 • Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak
 • Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmektir.
 • Üretimin devamlılığını sağlamak
 • Verimliliği artırmak

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Kuralları

 • Çalışanların sağlık yönünden değerlendirilmesi
 • Uygun çalışma düzeni
 • Sağlıklı çalışma ortamı

İŞ KAZALARININ TEMEL SEBEBİ

 • İnsan kaynaklı
 • Makine kaynaklı
 • Ortam / çevre kaynaklı
 • Yönetim kaynaklı

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde iş kazası:

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

İş Kazası Kayıpları

 • Dolaysız Kayıplar
 • Dolaylı Kayıplar
 • Üretim Kayıpları

İş Kazası Dolaysız (Doğrudan) Kayıplar

İşletmenin SSK’ya ödediği kaza primleri ile karşılanan;

 • Hastane,ilaç,araç,gereç vs. bedelleri
 • Geçici ve sürekli iş göremezlik ve ölüm ödenekleri
 • Sigortalıya ödenen tazminat

İş Kazası Dolaylı Kalıplar

İş Gücü Kayıpları:

 • Kazalının çalışamaması
 • Kazalıya yapılan ilk yardım
 • Kazalı ile meşgul olan diğer işçiler ve moral çöküntüsü nedeniyle çalışmayan işçiler
 • İşveren ve vekilinin kaza ile ilgilenmeleri, kazanın meydana geldiği işin yeniden oluşturulması ve yeni işçinin seçimi veya
  yetiştirilmesi
 • Kaza ile ilgili resmi mercilerle ilişki ve yasal işlemler dolayısıyla kaybedilen zaman

Üretim Kayıpları

 • Kaza nedeniyle üretime ara verilmesi,
 • Makinelerin durması veya hasar görmesi,
 • Malzeme veya hammaddenin kaybı,
 • Kaza geçiren işçinin işe başlaması sonrası, verimliliğinde düşme olması
 • Resmi Merciler Tarafından Yapılan Tahkikat Masrafları.

YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

 • Risk Değerlendirmesi
 • Çalışanların Katılımı
 • Uzman Katkısı Sağlanması
 • Çalışanların Bilgilendirilmesi
 • Çalışanların Eğitimi
 • Koruma Önleme Anlayışı
 • Giderek çalışanlarda olumlu yönde davranış değişikliğinin sağlanmış olmasının hedef gösterilmesi

İş Güvenliğinde Eski ve Yeni Yaklaşım

 • Tespit Bazlı Reaktif
 • Sınırlı Noktada Çalışan Katılımı
 • Sertifikasız Uzman Ve Yetersiz Katkı
 • Sınırlı Bilgilendirme
 • Yetersiz Eğitim
 • Sadece Koruma Anlayışı
 • Risk Bazlı Proaktif
 • Her Konuda Geniş Çaplı Çalışanın Katılımını Sağlama
 • Sertifikasyon Ve Geniş Uzman Desteği Kullanımı
 • Haberdar Etme Ve Diğer Kişileri Kapsama
 • Programlı ve Nitelikli Eğitim, Belgeleme
 • Önleme Ve Korumaya Dayalı Anlayış

İş Güvenliğinde Tehlike Kaynakları ve Riskler

 • Fiziksel
 • Kimyasallar
 • Biyolojik
 • Ergonomik
 • Psikososyal

İş Güvenliğinde Tehlikeli Durumlar ve Davranışlar

 • Düzensiz işyeri ve işyerinin kötü bakımı
 • Radyasyon yayan makine veya tesisat
 • Havalandırmanın olmaması, yetersiz oluşu veya uygun
 • Yetersiz ve uygun olmayan koruyucu teçhizat
 • Bozuk alet ,teçhizat veya malzeme
 • Teçhizatı yetersiz kullanmak
 • Emniyete alma başarısızlığı
 • Bozuk ekipman kullanılması
 • Cihazlar çalışırken bakım yapmak
 • Alkol ve/veya diğer uyuşturucuların etkisinde olmak

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

isggm